Підведення підсумків практики

Розрахунок:

Блок 1

М1= 5,4+5,6+7+5,4+6,4 =6

D1=(6-5,4)2+(6-5,6)2+ (6-7)2+(6-5,4)2+(6-6,4)2 =0,456

σ1= √0,456=0,68

Розрахунок проводиться по п’яти блоках.

3. Складається характеристика обстеження з урахуванням зони, в яку потрапляють його дані по кожному з блоків. Залежно від інтервалу, в який потрапляє показник, його відносять до однієї з чотирьох зон:

- номінальна менш ніж М - σ; (1)

- потенційна - від М - σ до М; (2)

- перспективна - від М до М + σ; (3)

- оперативна більш ніж М + σ. (4)

Номінальна зона. У цю зону потрапляють якості, практично непритаманні людині. Можна говорити про те, що ці якості людині не характерні.

Потенційна зона. Тут відкриваються ті якості, які нечітко представленні, Іншими словами, людині притаманні певні якості, але в реальній діяльності вони проявляються слабо. По відношенню до цих якостей можна зробити висновок про необхідність їх розвитку через навчання або корекцію поведінки.

Перспективна зона. Ця зона характеризує якості, що уже притаманні, Тут можна говорити про сформовані розвинуті навички, моделі поведінки тощо. При прийнятті кадрових рішень рекомендується звертати увагу на ці якості.

Оперативна зона. Сюди потрапляють найбільш виражені якості людини, Сама назва зони говорить про можливості використання отриманих даних, Якості оперативної зони зумовлюють напрям розвитку людини, галузі, де її ефективність може бути максимальною.

Характеристика учасників тестування:

Блок 1:

Номінальна зона: менш ніж 6-0,68 = 5,32;

Потенційна зона: від 5,32 до 6;

Перспективна зона: від 6 до 6 + 0,68 = 6,68;

Оперативна зона: більш ніж 6,68.

Тобто 1-й, 2-й, 4-й учасники тестування потрапили за результатами до потенційної зони, 5-й учасник до перспективної зони, 3-й учасник - до оперативної зони.

Блок 2:

Номінальна зона: менш ніж 5,6 - 0,7 = 4,9;

Потенційна зона: від 4,9 до 5,6;

Перспективна зона: від 5,6 до 5,6 + 0,7 = 6,3;

Оперативна зона: більш ніж 6,3.

Це означає, що 5-й учасник потрапив до номінальної зони, 1-й і 3-й учасники - до потенційної зони, 2-й учасник - до перспективної зони і 4-й учасник - до оперативної зони.

Блок 3:

Номінальна зона: менш ніж 5,6 - 0,5 7 = 5,0 3;

Потенційна зона: від 5,03 до 5,6;

Перспективна зона: від 5,6 до 5,6 + 0,57 - 6,17;

Оперативна зона: більш ніж 6,17.

За результатами тестування по 3-му блоку до потенційної зони погранили більшість учасників, тобто 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, а 3-й учасник - до оперативної зони.

Блок 4:

Номінальна зона: менш ніж 5,2 - 0,91 = 4,29;

Потенційна зона: від 4,2 9 до 5,2;

Перспективна зона: від 5,2 до 5,2 + 0,91 = 6,11;

Оперативна зона: більш ніж 6,11.

2-й учасник зони, опитування потрапив до номінальної зони, 3-й учасник - до потенційної, всі інші - 1-й, 4-й, 5-й - до перспективної зони.

Блок 5:

Номінальна зона: менш ніж 618 - 0,45 = 5,73;

Потенційна зона: від 5,7 3 до 6,18;

Перспективна зона: від 6,18 до 6,18 + 0,45 = 6,63;

Оперативна зона: більш ніж 6,63.

За результатами тестування 1-й і 2-й учасники потрапили до потенційної зони, інші учасники: 3-й, 4-й, 5-й - до перспективної зони.

4. За даними тестування і розрахунків складається зведена таблиця 1 результатів всіх учасників опитування.

Таблиця 1

Зведені дані результатів тестування

№ учасника

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Зони

Зони

Зони

Зони

Зони

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

5

.

.

.

.

.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Мотивація робітників в сучасних умовах
Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, н ...

Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки
Відпочинок поряд з працею є основними соціальними становищами, у яких людина перебуває все своє життя, за винятком дитячого віку. Праця обов'язково повинна чергуватись з відпочинком. Адж ...

Проектування логістичної системи торгівельного підприємства
Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме ло ...

Розділи