Підведення підсумків практики

Комбінація стилів управління з орієнтацією або на виробництво, або на людей дає п'ять основних варіантів менеджменту, найбільш ефективний з яких стиль, що суміщає в собі турботу про людей, турботу про виробництво. Характерною особливістю такого стилю є бажання досягти оптимальних результатів діяльності організації за активної участі працюючих.

Таблиця Реддіна

В основі таблиці лежить аналіз роботи менеджерів, враховуючи те, що існують 3 об’єкти уваги менеджерів: 1 – люди, 2 – виробництво, 3 – ефективність, рис. 2.

Рис. 2 Трьохосна таблиця Реддіна

Головний елемент у цій таблиці — типологія восьми стилів управління менеджера:

організатор — менеджер, який орієнтується на вирішення суттєвих завдань і високий рівень взаємостосунків з урахуванням ситуації, що забезпечує прийняття ефективних рішень;

узгоджувач — менеджер, з високим ступенем орієнтації на завдання і на стосунки в ситуації, яка цього не завжди потребує. Тому такий менеджмент — менш ефективний. Менеджер-узгоджувач слабший у прийнятті рішень, залежний від різних видів тиску.

3) доброзичливий автократ — менеджер, який має високий рівень орієнтації на завдання і низький — на стосунки в ситуації, що спричиняє таку поведінку. Тому такий менеджмент більш ефективний. Це людина, яка знає, чого хоче і знає, як отримати необхідне, не викликаючи образи чи обурення;

4) автократ — менеджер, який більше орієнтується на завдання і менше — на стосунки. Тому менеджмент менш ефективний. Ця людина не довіряє підлеглим, неввічлива і цікавиться тільки виробничими справами.

5) прогресист — менеджер, який більше орієнтується на стосунки і менше на завдання, що робить менеджмент менш ефективним. Ця людина повністю довіряє людям і насамперед турбується про розвиток їх як особистостей;

6)бюрократ — менеджер, який менше орієнтуються на завдання і більше на відповідність стосунків в ситуації. Керівник зацікавлений контролювати ситуацію за допомогою правил і процедур;

дезертир — менеджер, який менше орієнтується на завдання і стосунки в ситуації. Цей менеджмент ще менш ефективний. Частіше це пасивний керівник;

8)місіонер, який лише виконує певну місію.

Додаток Г

Визначення ефективності діяльності керівників

Для забезпечення стандартності проведення опитування слід використовувати однакові бланки відповідей, та опитування проводити в певний час, Порядок роботи:

Підготувати список тих, кого потрібно оцінити (п'ять учасників);

Провести оцінку якостей за 7-бальною шкалою.

Оснащення дослідження:

а) словник ознак;

б) бланк листів відповідей,

В словнику приводяться 37 ознак, по яким оцінюється ефективність діяльності п'яти обраних керівників вищого та середнього рівнів підприємства. Ці ознаки групують в п'ять блоків:

професійні вміння (ознаки 1-5);

організаційні якості (ознаки 6-16);

інтелектуальні характеристики (ознаки 17-23);

ставлення до людей (ознаки 24-31);

загально трудова активність (ознаки 32-37).

Обробка та інтерпретація отриманих результатів:

1.Розрахунок середніх оцінок по кожному блоку для кожного із п’яти учасників.

Для розрахунку середньої оцінки по блоку необхідно суму відповідних оцінок розділити на кількість ознак, що входять до блоку.

Розрахунок математичного очікування та середньоквадратичного відхилення оцінок за блоками. Для цього необхідно використати такі формули:

M= ∑xi /n (1)

D=∑(M-xi)/n (2)

σ = √D (3)

де х - середнє значення за блоком;

п - кількість людей у вибірці;

і - порядковий номер досліджуваного.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Вибір та застосування стандартів серії ISO 9000 і 10000
1. Вибір та застосування стандартів серії ISO 9000 і 10000. 2. Завдання 7.3: Розрахувати економію на умовно-постійній частині накладних витрат за вихідними даними: річний випуск про ...

Чисельность і структура складу персоналу підприємства
Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому е ...

Сучасні методи управління проектами
Ще не давно існування поняття «проект» було обмежено в основному технічною сферою: його використовували, як правило, у будівництві (проект будинку, заводу, вокзалу та ін.). Сьогодні це ...

Розділи