Розрахунок показників економічної ефективності впровадження підсистеми планування рентабельності

Витрати на створення та функціонування системи представлені у додатку 7.

Для створення системи підприємству потрібні грошові кошти у розмірі 29453 грн. Інформаційна логістична система розрахована на термін дії 5 років. В результаті створення ІС підприємство планує одержати доход від:

· підвищення швидкості обробки одержаної інформації;

· зменшення канцелярських витрат;

· підвищення продуктивності праці робітників;

· зменшення строків проходження документів.

Доходи від функціонування ІС приведені у додатку 10 . На протязі 5 років установа планує одержати доход у розмірі 37000 грн., що значно вище затрат.

Термін окупності

Термін окупності дорівнює 5 років Після впровадженню проекту інформаційної підсистеми строк окупності становитиме 5 року, щоб окупити первинне капіталовкладення. Срок окупності не перевищує строк служби системи , тому ризик неповернення капіталовкладення невеликий.

= 5 років; (37000 : 29423 = 5)

Цей метод не враховує часову вартість грошей, аз її врахуванням срок окупності розраховується за формулою:

7 років

Рентабельність інвестицій

Рентабельність інвестицій складає 5%, коли вартість капіталу на ринку складає десь біля 10%. Рентабельність інвестицій значно нижче вартості капітала на ринку.

Спочатку розраховуємо середній чистий доход, який потім ділемо на суму інвестицій:

= (37000 – 29423) : 5 = 1515,4грн.

= 1515,4 : 29423 = 0,051 (5%)

Недоліком методу є те, що не враховується дисконт.

Чиста приведена вартість

S1 =23728; S2 =19136; S3 =15437; S4 =14747; S5 =1004.

приведена вартість це вартість платежу у грошах, що знаходяться в обігу, яка буде одержана в майбутньому. Чиста приведена вартість

це сума грошей, що коштує інвестиція, враховуючи витрати, заробітки та часову вартість грошей.

= 33540 грн.

= 4117,5 грн.

Коефіцієнт витрати/прибуток

= 37000 : 24423 = 1,25

Значення коефіцієнта дорівнює 1,25. Цей результат задовільний, оскільки його прийнятне значення має бути вище 1. Тобто наші прибутки перевищують витрати на ІС на 25%.

Індекс прибутковості

= 4117,5 : 29423 = 0,14

Для інформаційної системи значення індексу прибутковості становить, а це говорить про незначну прибутковість даного проекту.

Цей показник можна використовувати для порівняння доходності альтернативних інвестицій.

Внутрішній коефіцієнт рентабельності

Значення коефіцієнту – 8%. Внутрішній коефіцієнт рентабельності - це дисконтна ставка, при якій приведена вартість майбутніх грошових потоків проекту дорівнює первісним витратам проекту. Іншими словами, величина дисконтної ставки така, що приведена вартість - первісні витрати = 0.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці
Предметом дослідження є система мотивації персоналу на підприємстві ТОВ СРЗ. "Мотивація персоналу" є багатофункціональною інформаційною системою, що забезпечує сучасний рівень організації м ...

Сучасні методи управління проектами
Ще не давно існування поняття «проект» було обмежено в основному технічною сферою: його використовували, як правило, у будівництві (проект будинку, заводу, вокзалу та ін.). Сьогодні це ...

Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи
  Харчова і переробна промисловість України – одна із стратегічних галузей економіки, призвана забезпечувати стійке постачання населення необхідними якісними продуктами харчування. &nb ...

Розділи