Оцінка економічної ефективності інформаційної системи

Для розрахунку витрат необхідно врахувати всі кошти які були витрачені на розробку і реалізацію інформаційної системи з самого початку

Для розрахунку витрат був розроблений план впровадження інформаційної системи в якому визначені всі етапи її розробки час на виконання кожного з етапів та працівники що брали участь в розробці системи на даному етапі.

Трудомісткість робоі зі створення інформаційної логістичної системи

Таблиця 3.1

Учасник

Ставка

Обсяг робіт

(робочого часу)

Сума

Менеджер

650,00грн

0,78 міс. (143 год.)

510,00грн

Інженер виробництва

650,00грн

0,17 міс. (31 год.)

110,51грн

Головний інженер

700,00грн

1,23 міс. (226 год.)

859,00грн

Инженер

600,00грн

2,54 міс. (467 год.)

1526,00грн

Менеджер якості

500,00грн

0,38 міс. (70 год.)

190,00грн

Спеціаліст з якості

400,00грн

1,4 міс. (258 год.)

560,00грн

Технічний програміст

8,60грн/год

433,00 год

3727,10грн

7482,61грн

Затрати, яких зазнло підприємство, складаються з тих витрат, що пов’язані з використанням системи. На підприємтсві існує серйозна база апаратного забезпечення, яка частково задовольняє вимоги інформаційної системи, тому потрібні ще додаткові витрати коштів на придбання апаратного та програмного забезпечення. Сума, яку було виділено на придбання додаткового програмного забезпечення і його оновлення- 3888грн. та 5405грн. на апаратне забезпечення.

Крім наведених, існують ще й такі витрати, як витрати на заробітну плату працівникам, що слідкують за роботою інформаційної системи. Більш детальніше видатки на використання інформаційної системи наведені в додатку 7.


Інші статті по менеджменту

Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ Ротекс (м. Київ))
Світовий досвід показує, що в умовах відкритої ринкової економіки, яка не може існувати без гострої конкуренції, виявляються фактори, котрі роблять конкурентоспроможність та якість проду ...

Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
Готельне господарство є однією зі складових туристичної індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфрас ...

Управління, як соціальний феномен
Людина – головна рушійна сила розвитку суспільства, що відбувається на основі вдосконалення технологій, нових наукових відкриттів та технічних винаходів. Психологія, яка досліджує таємниці ...

Розділи