Оцінка економічної ефективності інформаційної системи

Для розрахунку витрат необхідно врахувати всі кошти які були витрачені на розробку і реалізацію інформаційної системи з самого початку

Для розрахунку витрат був розроблений план впровадження інформаційної системи в якому визначені всі етапи її розробки час на виконання кожного з етапів та працівники що брали участь в розробці системи на даному етапі.

Трудомісткість робоі зі створення інформаційної логістичної системи

Таблиця 3.1

Учасник

Ставка

Обсяг робіт

(робочого часу)

Сума

Менеджер

650,00грн

0,78 міс. (143 год.)

510,00грн

Інженер виробництва

650,00грн

0,17 міс. (31 год.)

110,51грн

Головний інженер

700,00грн

1,23 міс. (226 год.)

859,00грн

Инженер

600,00грн

2,54 міс. (467 год.)

1526,00грн

Менеджер якості

500,00грн

0,38 міс. (70 год.)

190,00грн

Спеціаліст з якості

400,00грн

1,4 міс. (258 год.)

560,00грн

Технічний програміст

8,60грн/год

433,00 год

3727,10грн

7482,61грн

Затрати, яких зазнло підприємство, складаються з тих витрат, що пов’язані з використанням системи. На підприємтсві існує серйозна база апаратного забезпечення, яка частково задовольняє вимоги інформаційної системи, тому потрібні ще додаткові витрати коштів на придбання апаратного та програмного забезпечення. Сума, яку було виділено на придбання додаткового програмного забезпечення і його оновлення- 3888грн. та 5405грн. на апаратне забезпечення.

Крім наведених, існують ще й такі витрати, як витрати на заробітну плату працівникам, що слідкують за роботою інформаційної системи. Більш детальніше видатки на використання інформаційної системи наведені в додатку 7.


Інші статті по менеджменту

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
Управлінське рішення – результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій формі. Типи управлінських ріше ...

Управління корпоративною власністю підприємства
Актуальність теми. В основі ринкового регулювання економіки в усіх промислово розвинених країнах лежить управління корпоративною власністю. Саме право власності використовується для прям ...

Оцінка стану менеджменту в організації
Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива с ...

Розділи