Аналіз впливу зміни витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції на прибуток підприємства

Основу аналізу взаємозв'язку витрати — обсяг діяльності — прибуток формує система припущень:

• Основним фактором витрат є обсяг діяльності

• Існує лінійна залежність між витратами і доходами у межах релевантного періоду

• Сумарні витрати молена чітко поділити на змінні та постійні

• Обсяг реалізації продукції рівний обсягу її виробництва

• Інфляція практично відсутня

Методи аналізу впливу витрат та обсягів діяльності на прибуток підприємства подано на рис. 5:

Рис.5. Методи аналізу витрати – обсяг діяльності - прибуток

Висновки

Таким чином, максимізація прибутку шляхом зміни частки змінних і постійних витрат, визначення точки беззбитковості і запасу фінансової міцності відкриває можливості підприємствам планувати на перспективу розміри зростання прибутку і заздалегідь приймати відповідні заходи щодо зміни в той чи інший бік величини змінних і постійних витрат.

Прогнозні розрахунки прибутку важливі не лише для самих підприємств та організацій, які виробляють і реалізують продукцію (послуги), але й для акціонерів, інвесторів, банків, пов’язаних з діяльністю даного підприємства. Тому планування оптимальної величини прибутку є важливим фактором успішної підприємницької діяльності підприємств і організацій в період становлення ринкової економіки.


Інші статті по менеджменту

Менеджмент групової (колективної) діяльності
У сучасних умовах свідома і продуктивна діяльність людей завжди має суспільний характер, люди об'єднуються певним шляхом, утворюючи групи (колективи). У соціології прийнято виділяти г ...

Аналіз діяльності підприємства ТМ Фанні
Темою моєї роботи є «Організація праці менеджера на конкретному підприємстві на прикладі ТМ «Фанні». Метою даної роботи є аналіз діяльності підприємства, а конкретно – фінансо ...

Операційна система підприємства
Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) – одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є ...

Розділи