Аналіз впливу зміни витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції на прибуток підприємства

Основу аналізу взаємозв'язку витрати — обсяг діяльності — прибуток формує система припущень:

• Основним фактором витрат є обсяг діяльності

• Існує лінійна залежність між витратами і доходами у межах релевантного періоду

• Сумарні витрати молена чітко поділити на змінні та постійні

• Обсяг реалізації продукції рівний обсягу її виробництва

• Інфляція практично відсутня

Методи аналізу впливу витрат та обсягів діяльності на прибуток підприємства подано на рис. 5:

Рис.5. Методи аналізу витрати – обсяг діяльності - прибуток

Висновки

Таким чином, максимізація прибутку шляхом зміни частки змінних і постійних витрат, визначення точки беззбитковості і запасу фінансової міцності відкриває можливості підприємствам планувати на перспективу розміри зростання прибутку і заздалегідь приймати відповідні заходи щодо зміни в той чи інший бік величини змінних і постійних витрат.

Прогнозні розрахунки прибутку важливі не лише для самих підприємств та організацій, які виробляють і реалізують продукцію (послуги), але й для акціонерів, інвесторів, банків, пов’язаних з діяльністю даного підприємства. Тому планування оптимальної величини прибутку є важливим фактором успішної підприємницької діяльності підприємств і організацій в період становлення ринкової економіки.


Інші статті по менеджменту

Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП Біатрон-3
Актуальність обраної теми пояснюється тим, що вивчення логістичної системи розподілу та її практичне застосування на підприємстві значно підвищує ефективність діяльності останнього, що в ...

Розробка організаційної структури управління на транспортному підприємстві
На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. Як у народному господарстві так і на транспорті відбувається безупинне удоскон ...

Управління персоналом в соціальній сфері
Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібн ...

Розділи