Аналіз впливу зміни витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції на прибуток підприємства

Основу аналізу взаємозв'язку витрати — обсяг діяльності — прибуток формує система припущень:

• Основним фактором витрат є обсяг діяльності

• Існує лінійна залежність між витратами і доходами у межах релевантного періоду

• Сумарні витрати молена чітко поділити на змінні та постійні

• Обсяг реалізації продукції рівний обсягу її виробництва

• Інфляція практично відсутня

Методи аналізу впливу витрат та обсягів діяльності на прибуток підприємства подано на рис. 5:

Рис.5. Методи аналізу витрати – обсяг діяльності - прибуток

Висновки

Таким чином, максимізація прибутку шляхом зміни частки змінних і постійних витрат, визначення точки беззбитковості і запасу фінансової міцності відкриває можливості підприємствам планувати на перспективу розміри зростання прибутку і заздалегідь приймати відповідні заходи щодо зміни в той чи інший бік величини змінних і постійних витрат.

Прогнозні розрахунки прибутку важливі не лише для самих підприємств та організацій, які виробляють і реалізують продукцію (послуги), але й для акціонерів, інвесторів, банків, пов’язаних з діяльністю даного підприємства. Тому планування оптимальної величини прибутку є важливим фактором успішної підприємницької діяльності підприємств і організацій в період становлення ринкової економіки.


Інші статті по менеджменту

Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління
Навіть коли шлях відкритий - коли немає нічого, що могло б утримати жінку від того, щоб стать лікарем, адвокатом, державним службовцем, - існує багато перешкод, що встають на її шляху. ...

Планування особистої роботи менеджера
У повсякденному житті менеджер повинен виконувати безліч робіт, які визначаються функціональними обов’язками, зумовленими посадою, різними життєвими ситуаціями. Це вимагає здійснення пл ...

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
Досліджено комплексний підхід до аналізу інноваційної діяльності підприємства та оцінку ефективності інновацій. Визначено основні етапи комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Встан ...

Розділи