Контроль рекламної діяльності

Контроль являє собою невід'ємний елемент будь-якого управлінського процесу. Контроль за рекламною діяльністю фірми повинен розглядатися тільки як ланка загальної системи контролю фірми.

Необхідність контролю пов'язана зі зневажливим відношенням до своїх обов'язків співробітників рекламних відділів засобів масової інформації. До основних недоліків роботи рекламних відділів ставляться:

§ несвоєчасне розміщення рекламних повідомлень:

§ неточність у розрахунках;

§ помилки в текстах повідомлень і зміна тексту на шкоду значеннєвому змісту повідомлення (при виготовленні рекламного обігу рекламним відділом засобу масової інформації);

§ невідповідність макету повідомлення.

§ Для ефективної роботи із засобами масової інформації необхідно:

§ за тиждень до виходу повідомлення нагадувати про своє замовлення в рекламному відділі засобу масової інформації (для преси):

§ перевіряти виходу рекламного звернення до замовленого часу або в замовленому місці:

§ самостійно виготовляти рекламні обіги;

§ перевіряти фінансові документи.

Контроль за діяльністю рекламного відділу здійснюється так само, як контроль за будь-яким внутріфірмовим підрозділом.

Менеджер по рекламі контролює строки і якість виконання робіт рекламним агентством. При цьому варто враховувати наступні обмеження.

При існуючій системі майже 100%-ний передоплати послуг рекламного агентства й розміщення рекламних обігів у засобах масової інформації повернути гроші рекламодавець зможе тільки у випадку явного порушення договору.

Менеджерові не важко домогтися, щоб всі роботи агентства провадилися в заздалегідь спланований термін і відповідали макетам, ескізам, сценаріям і кадропланам, затвердженим їм самим або його керівництвом. Звичайно такі умови, так само, як і штрафні санкції у випадку їхнього порушення, передбачені договором між рекламодавцем і рекламним агентством.

Однак якість робіт повністю неможливо обмовити в умовах договору, тому що стандартів на виконання тих або інших робіт не існує.

Тому менеджер повинен заздалегідь ознайомитися з попередніми роботами агентства й обов'язково переконатися, що представлені роботи виконані саме цим агентством, тобто його штатними або позаштатними співробітниками. На жаль, це можливо тільки при дуже гарним знанні менеджером виробників рекламних послуг.


Інші статті по менеджменту

Управління запасами
Управління запасами Оптимальний розмір запасів Для отримання більшого прибутку необхідно звести змінні витрати до мінімуму. Тут ви розглянете проблему мінімізації змінних витрат за доп ...

Проектування логістичної системи торгівельного підприємства
Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме ло ...

Особливості антикризового управління
Стратегія підприємства, як відомо, — це комплексний план досягнення місії організації, а стратегія управління являє собою господарську політику, розроблену на основі передбачення майбут ...

Розділи