Удосконалення системи оперативного управління на підприємстві .

Покращення оперативного управління на підприємстві потребує від нас :

- по-перше покращення календарно-планових нормативів ( скорочення тривалості виробничного циклу );

- по-друге удосконалення самої системи оперативного управління на підприємстві .

Розглянемо ці питання більш конкретно .

При визначенні тривалості виробничого циклу в цеху № 1 ми розраховували тривалість технологічного циклу виходячи з того що деталі обробляються послідовно . Тепер буде доцільно визначити тривалість технологічного циклу при паралельному русі .

Вона визначається за формулою :

Тm(пар) =

Т m(пар) = (10+18+20)+20(100-1) / 1,15*60*7*2 = 2,09 роб.днів

Отже , після заміни послідовного виду руху на паралельний ми маємо зменшення тривалості технологічного циклу на 2,88 роб. дні .

При цьому також зменшиться тривалість виробничого часу :

Тмо = 2,09 + 0,33 = 2,42 роб. днів

Для покращення самого управління на підприємстві нам потрібно ввести посаду “ Менеджер з оперативного управління “.

Менеджер з оперативного управління повинен очолювати відділ оперативного планування і диспетчерське бюро і підпорядковуватись безпосередньо заступнику генерального директора з економіки .

Ввівши цю посаду на підприємстві нам потрібно розробити посадову інструкцію , яка б регулювала і вказувала права , обов’язки та функції менеджера з оперативного управління .

Така посадова інструкція розроблена .

Див. додаток


Інші статті по менеджменту

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
Час, в який ми живемо - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному жит ...

Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації
У ранніх працях по управлінню, як правило, підкреслюється важливість гармонічного функціонування організації. На думку їхніх авторів, якщо знайти правильний підхід до управління ,то орга ...

Лідерство, вплив та влада
В другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ринкові відносини оволоділи всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу росли великі фірми, що ...

Розділи