Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Ковельсільмаш».

ВАТ «Ковельсільмаш» було засновано 22 жовтня 1991 року. Нові ідеї і сучасний підхід до справ в поєднанні з професіоналізмом і багаторічним досвідом співробітників фірми в сфері виробництва дозволили підприємству за короткий період часу завоювати довір'я партнерів, як України так і в інших країнах СНД, ближнього і далекого зарубіжжя. У цей час «Ковельсільмаш» співробітничає з подібними йому фірмами в Італії, Польщі, Беларусиї і в Росії.

Основним напрямом діяльності фірми є виробництво та реалізація сільскогосподарської техніки та запасних частин до неї , і іншої техніки .

Технико-економічні показники діяльності ВАТ ”Ковельсільмаш” за 1998 рік приведені в табл. 1.1.

Таблиця № 1.1

Техніко

-економічні показники.

Показники

1997р.

1998р.

Зміни

+/-

ТЕМП ЗРОСТАННЯ

%

1. Среднєспискова чисельність працівників, чол.

1100

1100

----

----

2. Середньорічна вартість ОФ тис. Грн.

----

322100

322100

3. Середньорічна вартість залишків оборотних коштів тис. Грн.

408850,5

1756240

1347389,5

430

4. Виручка від реалізації в порівнянних цінах, тис. грн.

19962200

23677900

3715700

118

5. Витрати на виробництво реалізованій продукції, тис. Грн.

17512600

20228600

2716000

115

6. Прибуток від реалізації продукції, тис. Грн.

244960

344930

99970

141

7. Витрати на 1 грн. Реалізованої продукції, грн/грн. (п.5/п.4)

0,88

0,85

-0,03

96

8. Фондовіддача на 1 грн ОФ, грн/грн (п.4/п.2)

----

73,5

73,5

9. Фондоозброєність, грн./чол (п.2/п.1).

----

536,8

536,8

10. Продуктивність праці, грн/грн (п.4/п.1).

33270

39463

6193

118

11. Рентабельність продажу %, (п.6/п.4).

12

15

3

125

За даними таблиці спостерігається поліпшення основних показників підприємства за 1998 рік. Виручка від реалізації виросла на 3715700 тис. грн. в звітному періоді в порівнянні з минулим. Незважаючи на збільшення витрат на виробництво реалізованої продукції в абсолютному вираженні на 2716000 тис. грн., їх частка у виручці від реалізації знизилася на 4%. Також позитивним результатом діяльності є збільшення рівня рентабельності продажу на 25% в порівнянні з минулим періодом.


Інші статті по менеджменту

Процесні теорії мотивації
Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів у кінцевому підсумку визначається не тільки цілями, правильно визначеними плановими орієнтирами чи якісно розробленими ріше ...

Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіта ...

Методи прийняття стратегічних управлінських рішень
Стратегічне управління являє собою процес, що визначає послідовність дій організації з розробки та реалізації стратегій. Стратегія – це набір політик, процедур і підходів до бізнес ...

Розділи