Піраміда Маслоу

Перш за все, слід забезпечити співробітника:

- Можливостями виконати роботу,

- Визначити його рамки дій,

- Чітко сформулювати цілі і завдання,

- Створити оточення, що сприяє виконанню завдання (надати кошти, необхідну інформацію, сформувати організацію, використовувати стиль управління, що грунтується на причетності виконавців).Мотиваційне управління концентрується:

- На впливі на стан мотивації (ступеня ідентифікації співробітника з фірмою, формуванні його мотивів), -Почуття його власного достоїнства (поваги як особистості, повідомлення про його значення для фірми, Очікуваннях результатів від його діяльності);

- Приведенні мотивів у дії (обговорюються особисті інтереси й можливості співробітника);

- Посиленні мотивів;

- Оцінці роботи й атестація (перегляд зарплати, ріст, додаткові вигоди);

- Задоволення потреб;

- Забезпеченні процесу мотивації.

- Гарна робота по мотивації співробітників веде:

- До збільшення обороту і прибутку;

- Поліпшення якості виробів;

- Більш творчому підходу і активності у впровадженні досягнень НТП;

- Підвищеного притоку співробітників;

- Підвищенню їх працездатності;

- Більшої згуртованості і солідарності;

- Зменшення плинності кадрів;

- Поліпшення репутації фірми.(1)

Інформація та комунікація в управлінні


Інші статті по менеджменту

Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
Сьогодні жодна організація не може обійтись без проведення ділових заходів. Адже кожний такий захід є ефективним інструментом для досягнення певної мети і вирішення поставлених завдань. ...

Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації
Як багато побутує крилатих фраз про працю, скільки народної мудрості їй присвячено! Проте гідна праця передбачає і відповідну винагороду, яка просто потрібна людині для того, щоб знову не опинитися у ...

Кваліметрія і її виникнення
Останнім часом з'явилася велика кількість наукових монографій і окремих статей, присвячених узагальненню досвіду промислових підприємств по підвищенню якості продукції і рішенню теоретич ...

Розділи