Піраміда Маслоу

Перш за все, слід забезпечити співробітника:

- Можливостями виконати роботу,

- Визначити його рамки дій,

- Чітко сформулювати цілі і завдання,

- Створити оточення, що сприяє виконанню завдання (надати кошти, необхідну інформацію, сформувати організацію, використовувати стиль управління, що грунтується на причетності виконавців).Мотиваційне управління концентрується:

- На впливі на стан мотивації (ступеня ідентифікації співробітника з фірмою, формуванні його мотивів), -Почуття його власного достоїнства (поваги як особистості, повідомлення про його значення для фірми, Очікуваннях результатів від його діяльності);

- Приведенні мотивів у дії (обговорюються особисті інтереси й можливості співробітника);

- Посиленні мотивів;

- Оцінці роботи й атестація (перегляд зарплати, ріст, додаткові вигоди);

- Задоволення потреб;

- Забезпеченні процесу мотивації.

- Гарна робота по мотивації співробітників веде:

- До збільшення обороту і прибутку;

- Поліпшення якості виробів;

- Більш творчому підходу і активності у впровадженні досягнень НТП;

- Підвищеного притоку співробітників;

- Підвищенню їх працездатності;

- Більшої згуртованості і солідарності;

- Зменшення плинності кадрів;

- Поліпшення репутації фірми.(1)

Інформація та комунікація в управлінні


Інші статті по менеджменту

Форми та методи державної підтримки експортерів
Сприяння ефективній реалізації експортного потенціалу України є одним з найважливіших елементів державної промислової і структурної політики. Зіставлення технологічної структури експорту ...

Cистема управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ Харків'янка
Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки і підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств найважливішим завданням стає управлі ...

Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики". Сутність концепції полягає в інтеграц ...

Розділи