Аналіз економічних показників їдальні на прогнозний період

Показник

Од.ви-міру

Прогнозовані показники

Валовий товарообіг

тис.грн

1131,27

Валовий доход без ПДВ

тис.грн

525,46

Рівень валового доходу

%

46,4

Валові витрати, в т.ч.

тис.грн

480,62

Змінні

тис.грн

351,91

Рівень змінних витрат

%

31,1

Постійні

тис.грн

128,72

Рівень постійних витрат

%

11,4

Точка беззбитковості

Тис.грн

841,307

При заплановних показниках товарообігу, витрат обертання і валового доходу обсяг реалізації продукції, при якому ресторан досягне точки беззбитковості, дорівнює 841,307 тис. гривень. При цьому обсязі сума чистого доходу буде дорівнювати сумі витрат обертання.

Висновки та пропозиції

В дипломній роботі ми проаналізували організаційно-правові основи діяльності підприємства громадського харчування “Енергетик”, організацію виробничого процесу обслуговування , рівень використання виробничої потужності. З метою встановлення відповідності діяльності підприємства стандартам, нормативним документам ми проаналізували виробничо-технічний рівень.

Визначивши місце досліджуваного підприємства на ринку продукції та послуг громадського харчування, проаналізувавши вплив навколишнього середовища на роботу підприємства та його внутрішній потенціал ми визначили, що основними напрямками подальшого розвитку підприємства громадського харчування “Енергетик” є:

- поширення асортименту і підвищення якості продукції за рахунок організації дієтичного харчування та виробництва страв з використанням нетрадиційної сировини;

- поліпшення організації обслуговування за рахунок введення додаткових послуг, які спрямовані на більш повне задоволення попиту споживачів;

- збільшення зручностей обслуговування відвідувачів за рахунок перепланування приміщення їдальні.

Крім зазначених напрямків удосконалення виробничо-торгової діяльності підприємства необхідно велику увагу приділяти постійному підвищенню рівня кваліфікації і професійної майстерності працівників виробництва та обслуговуючого персоналу.

Для підвищення якості продукції необхідно забезпечити працівників їдальні необхідними нормативними документами, підтримувати рівень матеріально-технічної бази на належному рівні.

Для того, щоб довести до відома споживачів інформацію про нові страви, нові види додаткових послуг, необхідно застосувати рекламні заходи.

Ми вважаємо, що запропоновані заходи удосконалення виробничо-торгової діяльності досліджуваного підприємства дозволять підвищити рівень комфорту, якості продукції та послуг, а також задовольнити різноманітні потреби споживачів. Це, в свою чергу, дозволить заручити більший потік відвідувачів, більш ефективно використовувати внутрішній потенціал підприємства та отримати більший прибуток, підвищити рентабельність підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Тема контрольної роботи "Стратегічний аналіз у системі управління підприємством". Мета роботи розглянути такі питання: - концепція стратегічного управління; - зміст, ...

Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків
Протягом свого життя людина прагне досягнути своєї мети. Стимулів, які при цьому управляють його вчинками дуже багато. Вони з’являються в результаті взаємодії людини з природою та соціальним сер ...

Розвиток комунікаційного процесу ВАТ Полтавський машинобудівний завод
Менеджмент - це процес ефективного продуктивного виконання роботи завдяки праці інших людей та співпраці з ними. Він дає нам уявлення про численні аспекти нашої повсякденної діяльності в ...

Розділи