Визначення валового доходу та прибутку їдальні

Збільшення об’єму товарообігу означає ріст маси валового доходу: чим більше підприємство буде випускати та реалізовувати продукції та послуг, тим більша сума сукупних надбавок.

Тому ми можемо передбачати, що валовий доход збільшиться на такий самий рівень, що і прогнозний валовий товарообіг. У нашому випадку ми прогнозуємо, що валовий товарообіг зросте на 44,0 %, тому валовий доход теж збільшиться на 44,0%. (таблиця 4.6.)

Таблиця 4.6.

Визначення прогнозованого валового доходу їдальні

Показник

Од.виміру

Факт 1999 року

Приріст показників

Прогнозовані показники

%

Тис.грн

Валовий товарообіг

тис.грн

784,7

44,0

346, 567

1131,267

Валовий доход без ПДВ

тис.грн

364,9

44,0

160,556

525,456

Прибуток підприємства громадського харчування формується з валового доходу без ПДВ та витрат виробництва та обігу

П(прогноз) = 525,46 – 480,62 = 44,84тис.грн

Збільшення обсягів виробництва передбачає збільшення суми поточних витрат, але темпи збільшення витрат менші, ніж аналогічний показник валового товарообігу та доходу, що в кінцевому рахунку приводить до збільшення прибутків підприємства.

Таблиця 4.7.

Визначення прогнозованого прибутку їдальні

Показник

Од.виміру

Факт 1999 року

Приріст показників

Прогнозовані показники

%

тис.грн

Валовий товарообіг

тис.грн

784,7

44,0

346,567

1131,267

Валовий доход без ПДВ

тис.грн

364,9

44,0

160,556

525,456

Валові витрати, в т.ч.

тис.грн

373,1

29,0

107,53

480,62

- змінні

тис.грн

244,38

44,0

107,53

351,91

- постійні

тис.грн

128,72

-

-

128,72

Балансовий прибуток

тис.грн

-68,9

165,0

113,74

44,84

Рентабельність

%

-

4,0

-

4,0

Податок на прибуток

%

-

-

-

30

Податок на прибуток

тис.грн

-

-

13,45

13,45

Чистий прибуток,

тис.грн

-

-

31,39

31,39

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Управління трудовими ресурсам як динамічна система
Управління людьми має довгу історію. Фактично появу управління людьми можна пов’язати з появою перших людських спільнот – племін, общин, кланів, адже коли об’єнуються дві людини для ...

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
Загальна характеристика організації Таблиця 1. . Загальна характеристика малого підприємства ...

Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації
У ранніх працях по управлінню, як правило, підкреслюється важливість гармонічного функціонування організації. На думку їхніх авторів, якщо знайти правильний підхід до управління ,то орга ...

Розділи