Максимізація зручностей при проведенні бенкетних обслуговувань

Прейскурант

п/п

Найменування страв

Вихід. (г)

Ціна (грн.)

1.

Горілка “Наша Марка”

50

1-70

2.

Вино біле “Монастирська ізба”

70

1-80

3.

Вино червоне “Исповедь монаха”

100

3-60

Отже, ми ввіжаємо, що запропоновані заходи удосконалення виробничо-торгової діяльності досліджуваного підприємства дозволять підвищити рівень комфорту, якості продукція та послуг, а також задовольнити різноманітні потреби споживачів. Це, в свою чергу, дозволить залучити більший потік відвідувачів, більш ефективно використовувати внутрішній потенціал підприємства та отримати більший прибуток.

Визначення соціально-економічної ефективності роботи їдальні «Енергетик» після впровадження заходів удосконалення її торгово-виробничої діяльності

Детальний аналіз діяльності підприємства дав змогу виявити причини та недоліки, які гальмують його динамічний розвиток. Для того, щоб підприємство громадського харчування зайняло своє місце на ринку серед інших, необхідно налагодити синхронне функціонування всіх підрозділів, підсистем організації. Ось в чому головна мета стратегії удосконалення торогво-виробничої діяльності підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 


Інші статті по менеджменту

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу
Створюючи передумови повної економічної самостійності, ринок висуває тверді фінансові й економічні вимоги, які орієнтують підприємство на ефективну й рентабельну діяльність. У цій ситуації обов'язков ...

Стилі управління
Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох чинників, таких як вирішення фінансових питань, організація виробничого процесу, підбір персоналу, але не менш важливе значення має ст ...

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
Управлінське рішення – результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій формі. Типи управлінських ріше ...

Розділи