Аналіз конкурентів

Конкуренти - це підприємства, які мають фундаментальну нішу, яка повністю або частково співпадає.

Для дослідження ми вибрали такі підприємства: кафе “Зоря”, їдальня при Будинку побуту. Наш вибір обумовлений тим, що:

- підприємства мають схожі позиції на ринку товарів та послуг;

- схожий економічний стан;

- тип підприємств;

- підприємства знаходяться поруч один із другим і потенційні споживачі мають змогу вибирати.

Оцінку конкурентоспроможності проведемо за такими показниками:

- робота адміністративно-управлінського апарату;

- організація роботи виробництва;

- матеріально-технічна база підприємства;

- якість страв;

- ціни на продукцію;

- склад персоналу;

- застосування реклами;

- санітарний стан торгового залу;

- рівень комфортності;

- місце розташування;

- додаткові послуги.

Ці показники визначають успіх кожного підприємства на ринку. Кожен показник отримає оцінку від 0 до 5 балів. 0 означає найбільш слабкі позиції по даному показнику, 5 - домінуючі позиції на ринку.

Оцінки конкурентоспроможності підприємства відносно існуючих конкурентів зведемо в таблицю 2.27.

Таблиця 2.27.

Лист оцінки конкурентоспроможності їдальні № 1

ПГХ «Енергетик»

Фактори конкурентоспроможності

Їдальня № 1

ПГХ «Енергетик»

Конкуренти

Їдальня Буд.

Побуту

Кафе “Зоря”

Організація роботи виробництва

4

4

4

Матеріально-технічна база підприємства

3

3

3

Склад персоналу

4

4

3

Асортимент страв

5

4

4

Якість страв

4

4

4

Ціни на продукцію

4

4

3

Швидкість обслуговування

4

4

3

Додаткові послуги

3

2

2

Санітарний стан підприємства

4

3

4

Рівень комфортності

4

3

4

Застосування реклами

1

1

1

Місце розташування

3

3

3

Всього балів

46

38

32

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Лідерство, вплив та влада
В другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ринкові відносини оволоділи всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу росли великі фірми, що ...

Оцінка стану менеджменту в організації
Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива с ...

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити факт ...

Розділи