Аналіз та оцінка економічних показників ПГХ «Енергетик»

Дані таблиці 2.15. свідчать, що валовий доход підприємства розвивається нерівномірно на протязі досліджуваного періоду. Спостерігається збільшення рівня валового доходу у 1998 році у порівнянні з 1997 роком на 33,9% або на 131,7 тис.грн. Це закономірно, бо приблизно на такий же рівень зросли валовий товарообіг та показник обігу по власній продукції (відповідно 26,1% і 18,4%) У 1999 році спостерігається зменшення валового доходу на 155,1 тис.грн. або 70,2% у порівнянні з 1998 роком та зменшення цього показника у порівнянні з 1997 роком на 23,4 тис.грн. або 93,6%. Аналогічна ситуація спостерігається при аналізі рівня валового доходу за відповідний період.

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства громадського харчування і є основним показником ефективної роботи підприємства в умовах ринку.

Прибуток підприємства може бути представлений у двох показниках:

1. Прибуток від основної діяльності (від реалізації продукції та послуг), і розраховується як різниця між валовим доходом та витратами.

2. Балансовий прибуток – крім прибутку від основної діяльності, включає незаплановані доходи та витрати, прибуток від неторгової діяльності.

Підприємство отримує прибутки і від позареалізаційної діяльності, і збитки від основної діяльності, при чому збитки значно перебільшують прибутки (таблиця 2.16.). Тому за досліджуваний період підприємство має лише збитки, при цьому спостерігається тенденція до постійного і значного збільшення відповідного показника.

Причина збільшення збитків за 1998 рік лежить у збільшенні рівня витрат на виробництво на 56,8% при низьких темпах зростання валового товарообороту (21,6%), валового доходу підприємства (33,9%).

Такий стан фінансово-господарської діяльності підприємства громадського харчування пояснюється перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків підприємства.

Таблиця 2.16.

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності

ПГХ «Енергетик» за 1997-1999р.р.

Показники

Факт

1997р.

Факт

1998р.

Факт

1999р.

Відхилення

98р. від 97р.

Відхилення

99р. від 98р

Відхилення

99р. від 97р

в сумі

в %

в сумі

В %

в сумі

в %

Валовий товарообіг,т.грн

859,1

1083,3

784,7

224,2

126,1

-298,6

72,4

-74,4

91,3

1.Роздрібний товарообіг т.грн.

859,1

1083,3

784,7

224,2

126,1

-298,6

72,4

-74,4

91,3

1.1.Товарообіг по продукції власного виробництва, т.грн.

671,9

795,5

618,9

123,6

118,4

-176,6

77,8

-53

92,1

-Питома вага товарообігу по продукції власного виробництва у загальному товарообігу, %

78,21

73,43

78,87

-

-4,78

-

5,44

-

-0,66

1.2.Товарообіг по покупним товарам, т. грн.

187,.2

287,8

165,8

100,6

153,7

-122

57,6

-21,4

88,6

-Питома вага товарообігу по покупним товарам у загальному товарообігу, %

21,79

26,57

21,13

-

4,78

-

-5,44

-

-0,66

2. Оптовий товарообіг,

т.грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Валовий доход, т.грн.

388,3

520,0

364,9

131,7

133,9

-155,1

70,2

-23,4

93,9

4. ПДВ

64,9

87,0

60,7

22,1

147,0

-13,0

85,6

15,0

126,0

5. Валові витрати, т.грн.

321,8

514,0

373,1

186,2

156,8

-140,9

72,6

45,3

113,8

5.1.Витрати на виробництво реалізованої продукції

205,7

309,0

205,8

103,3

150,2

-103,2

66,6

0,1

100,1

6. Прибуток від реалізації продукції, т.грн.

-4,4

-81

-68,9

76,6

1840,9

-12,1

85,1

64,5

1565,9

7. Прибуток від позареалізаційної діяльності, т.грн.

4,4

28,0

-

23,6

636,4

-28,0

-

-4,4

-

8. Балансовий прибуток, т.грн.

-

-53

-68,9

-5,3

-

15,9

130

-68,9

-

9. Податок на прибуток, т.грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Чистий прибуток,

т.грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Рентабельність, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8


Інші статті по менеджменту

Типи керівництва
В умовах ринкової економіки менеджмент, як управління, є найважливішою функцією у всіляких сферах життєдіяльності. Менеджмент – специфічний орган функціонуючого підприємства. Це вигляд ...

Форми та методи державної підтримки експортерів
Сприяння ефективній реалізації експортного потенціалу України є одним з найважливіших елементів державної промислової і структурної політики. Зіставлення технологічної структури експорту ...

Методи прийняття управлінських рішень
Діяльність будь-якого керівника пов'язана з розробкою і реалізацією рішень у рамках виконання їм посадових обов'язків у компанії. Основний принцип управління - єдиноначальність. Суть йог ...

Розділи