Аналіз та оцінка економічних показників ПГХ «Енергетик»

У зв’язку з тим, що неможливо виділити економічні показники по їдальні № 1, аналіз проведемо по всьому підприємству громадського харчування «Енергетик».

Аналіз структури та складу товарообігу

Економічним призначенням підприємства є виробництво та реалізація продукції за якістю та кількістю, яка відповідає потребам та вимогам ринку. Обсяги виробництва продукції та темпи її реалізації характеризують масштабність розвитку економіки підприємства.

Вся продукція підприємства громадського харчування поділяється на продукцію власного виробництва та куповані товари.

Сума коштів від реалізації продукції власного виробництва складає обіг по продукції власного виробництва. До складу обігу по продукції власного виробництва включаються також виручка підприємств громадського харчування за виготовлення обідньої продукції із сировини, що надає замовник. Продукція власного виробництва в залежності від призначення того чи іншого її виду в харчуванні людини, а також від форми споживання можна поділити на обідню та іншу.

Обсяг реалізованої кулінарної продукції їдальні у вартісному виразі складає товарообіг підприємства громадського харчування. З метою вивчення виконання динаміки цього показника робиться економічний аналіз.

Валовий товарообіг їдальні включає в себе два якісно різнорідних складових елементи: роздрібний та оптовий обіг.

До складу роздрібного товарообігу підприємства громадського харчування входять:

- продаж продукції власного виробництва та покупних товарів населенню;

- продаж готових виробів та іншої продукції громадського харчування -підприємствам для харчування контингенту, який там працює.

Сума від реалізації продукції власного виробництва (роздрібного та оптового) і обігу від реалізації купованих товарів утворює валовий товарообіг підприємства громадського харчування (таблиця 2.11.). Валовий товарообіг ПГХ «Енергетик» складається тільки з роздрібного, оскільки підприємство не займається оптовою реалізацією страв та кулінарних виробів.

Таблиця 2.11.

Аналіз товарообігу ПГХ «Енергетик» за 1997-1999р.р.

Показники

Факт

1997р.

Факт

1998р.

Факт

1999р.

Відхилення

98р. від 97р.

Відхилення

99р. від 98р

Відхилення

99р. від 97р

в сумі

в %

в сумі

в %

в сумі

в %

Валовий товарообіг,т.грн

859,1

1083,3

784,7

224,2

126,1

-298,6

72,4

-74,4

91,3

1.Роздрібний товарообіг т.грн.

859,1

1083,3

784,7

224,2

126,1

-298,6

72,4

-74,4

91,3

1.1.Товарообіг по продукції власного виробництва, т.грн.

671,9

795,5

618,9

123,6

118,4

-176,6

77,8

-53

92,1

-Питома вага товарообігу по продукції власного виробництва у загальному товарообігу, %

78,21

73,43

78,87

-

-4,78

-

5,44

-

-0,66

1.2.Товарообіг по покупним товарам, т. грн.

187,.2

287,8

165,8

100,6

153,7

-122

57,6

-21,4

88,6

-Питома вага товарообігу по покупним товарам у загальному товарообігу, %

21,79

26,57

21,13

-

4,78

-

-5,44

-

-0,66

2.Оптовий товарообіг,

т.грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Моделі обміну інформацією
На сучасному етапі розвитку суспільства стрімко збільшується обсяг повідомлень. До того ж спостерігається випереджаючі темпи зростання інформаційного шуму порівняно з темпами збільшення ...

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
На сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку к ...

Управління, як соціальний феномен
Людина – головна рушійна сила розвитку суспільства, що відбувається на основі вдосконалення технологій, нових наукових відкриттів та технічних винаходів. Психологія, яка досліджує таємниці ...

Розділи