Аналіз показників по праці в ПГХ «Енергетик»

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями та навиками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення об’ємів продукції та підвищення ефективності виробництва. Наприклад, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежить об’єм та своєчасність виконання роботи, ефективність використання обладнання, машин, механізмів, і як результат – об’єм виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

Продуктивність праці в громадському харчуванні вивчається вцілому і по окремим категоріям робітників. Виробіток на одного робітника підприємства громадського харчування визначається як виходячи із валового товарообігу, так і умовного обігу співставної працемісткості.

Продуктивність праці (ПП) робітників підприємства визначається за формулою:

ПП = ТО(умовний) / Чсер = (ТО(ПВВ) + 1/3 ТО(КТ)) / Чсер;

Де ТО(ПВВ) – обсяг реалізації продукції власного виробництва, тис.грн.

ТО(КТ) – обсяг реалізації купованих товарів, тис.грн.

Ч сер – середньоспискова чисельність робітників, чол.

Враховуючи той фактор, що на підприємствах громадського харчування реалізується продукція власного виробництва та куповані товари, то продуктивність праці робітників виробництва визначається лише за товарообігом по продукції власного виробництва (таблиця 2.8.).

ПП(вироб.) = ТО(ПВВ) / Ч(вироб.);

Таблиця 2.8.

Аналіз продуктивності праці у ПГХ «Енергетик»

за 1997-1999р.р.

Показники

Факт

1997р.

Факт

1998р.

Факт

1999р.

Відхилення

98р. від 97р.

Відхилення

99р. від 98р

Відхилення

99р. від 97р

в сумі

в %

в сумі

в %

в сумі

в %

Валовий товарообіг,т.грн

859,1

1083,3

784,7

224,2

126,1

-298,6

72,4

-74,4

91,3

1.Роздрібний товарообіг т.грн.

859,1

1083,3

784,7

224,2

126,1

-298,6

72,4

-74,4

91,3

1.1.Товарообіг по продукції власного виробництва, т.грн.

671,9

795,5

618,9

123,6

118,4

-176,6

77,8

-53

92,1

1.2.Товарообіг по покупним товарам, т. грн.

187,.2

287,8

165,8

100,6

153,7

-122

57,6

-21,4

88,6

2.Умовний товарообіг,

т.грн.

708,6

888,3

674,1

179,7

125,3

-214,2

75,9

-34,5

95,1

3.Середньоспискова чисельність працівників

чол. , в т.ч. :

36

39

40

3

108,3

1

102,5

4

111,1

3.1.Робітники виробництва, чол.

9

11

11

2

122,2

-

-

2

122,2

3.2.Робітники торгівельної групи , чол.

9

10

11

1

111,0

1

111,0

2

122,2

4.Продуктивність праці на одного працівника підприємства, т.грн/чол.

19,.7

22,.8

16,9

3,1

115,7

-5,9

74,1

-2,8

85,8

5.Продуктивність праці на одного працівника виробництва, т.грн/чол

744,7

72,.3

56,.3

-2,4

96,8

-16

77,9

-18,4

75,4

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Напрями стратегічного зростання підприємства
Напрями стратегічного зростання підприємств ...

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
Загальна характеристика організації Таблиця 1. . Загальна характеристика малого підприємства ...

Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ...

Розділи