Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства

На сьогоднішній день ВАТ випускає асортимент продукції, який характеризується наявністю різноманітних асортиментних підгруп, від товарів народного вжитку до систем автоматики. На рис.1. зображено структурну схему діючого товарного асортименту ВАТ "Електроприлад".

Рис.2.5. Схема асортименту продукції ВАТ “Електроприлад”

Існуючий товарний асортимент можна умовно поділити на наступні характерно-особливі номенклатурні підгрупи.

1.

Продукція, що виготовлюється підприємством на власні кошти.

На основі інформації, яка отримується в результаті аналітичних досліджень ринку, що здійснюються відділом маркетингу, підприємство формує певний асортимент продукції. Часткова відповідальність за виготовлення товарів цієї номенклатурної групи лягає саме на плечі відділу маркетингу (комерційного центру в нашому випадку), оскільки майже 90% цієї продукції споживається через роздрібну торгівлю, і лише на 10% продукції підприємство отримує індивідуальні замовлення від окремих споживачів чи фірм (електроводонагрівачі, вузли гідроакумулятора та ін.).Отже, для забезпечення конкурентоздатності, товари цієї номенклатурної групи повинні відповідати, щонайменше, хоча б трьом наступним вимогам:

· відповідати сучасним стандартам якості продукції;

· користуватися попитом серед потенційних споживачів;

· мати відповідно “реальну” ціну (під реальною ціною розуміється адекватне співвідношення ціни на товар з одного боку, та якості з попитом з іншого).

Дану номенклатурну групу, яка розроблена з урахування всіх вище перерахованих аспектів, можна поділити на такі асортиментні підгрупи:

1) товари народного споживання;

2) товари промислового призначення;

3) прилади та засоби автоматизації, а також запчастини до них.

В свою чергу, товари народного споживання, за характером сезонності, можна розподілити на:

а) товари постійного використання (споживання);

б) товари сезонного використання (споживання).

Для більшої наглядності, асортиментну підгрупу “Товари народного споживання” подано у вигляді динаміки випуску цих товарів за період 1997-1998 років в таблиці 2.9. До 1997 року в асортиментну групу товарів народного споживання входили лише машинка закаточна та спінінгова катушка “Дельфін-10”, і тому автор висвітлює динаміку виробництва підгрупи в часовому інтервалі, коли підгрупа вже зформувалася.

Таблиця 2.9.

Динаміка випуску товарів народного вжитку

протягом 1997-1998 років, шт

№ п/п

Назва

Фактично випущено в

Відхи-лення

1997р

1998р

1

Товари постійного використання:

- Насос “Каштан-2 ”;

- Дитяча іграшка “БІМ”;

- Підставка під телевізор

74167

152

300

60516

--

435

-13651

-152

+135

Продовження табл. 2.9.

1

2

3

4

5

2

Товари сезонного споживання:

- Катушка спінінгова «Дельфін-10»

- Машинка закаточна

- Сікатори садові

500

279614

1576

1080

245350

1100

+580

-34264

-476

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Інформація в управлінні
Тема контрольної роботи – «Інформація в управлінні». В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. ...

Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
Управління розвитком персоналу зачіпає досить широку сферу діяльності особистості у всій її різноманітності і складності. Досліджуючи широку сукупність факторів, що позитивно впливають на підвищення е ...

Методи прийняття стратегічних управлінських рішень
Стратегічне управління являє собою процес, що визначає послідовність дій організації з розробки та реалізації стратегій. Стратегія – це набір політик, процедур і підходів до бізнес ...

Розділи