Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства

ВАТ “Електроприлад” у 1998 році реалізувало продукції на суму 3147,2 тис.грн. До 50% продукції було реалізовано за передплатою, частина була відправлена торгівельним організаціям під реалізацію.

Фінансовий стан ВАТ “Електроприлад” у 1998 році був відносно стабільний. Фінансова діяльність була спрямована на створення фінансових ресурсів для виробничого і соціального розвитку підприємства, забезпечення росту прибутку за рахунок випуску нових видів продукції, зниження собівартості продукції і поліпшення використання основних фондів, адміністративних та виробничих приміщень (залучення орендаторів для надання приміщень під офіс та виробництво).

Також фінансова діяльність була спрямована на своєчасну закупку матеріалів і комплектуючих для випуску продукції, оплату енергоносіїв, сплату податків до державного бюджету та виплату заробітної плати.

На протязі року матеріали та комплектуючі закуповувались своєчасно. Заробітна плата на протязі року виплачувалась з незначними затримками (1-2 місяці). Через нестачу коштів на рахунку ВАТ “Електроприлад” станом на 01.01.99 залишився борг по виплаті заробітної плати працівникам за листопад 1998р. Хоч за прострочку деяких податків до бюджету була нарахована пеня, ВАТ з державним бюджетам по податкам розрахувався повністю, за виключенням податків на заробітну плату.

В 1998 році деякі матеріали закуповувались в Росії. Розрахунок за них проводився з кореспондентського рубльового рахунку ВАТ “Електроприлад” грошовими коштами. Проводились також бартерні операції в обмін на продукцію підприємства.

Всього за 1998р. було вироблено продукції вартістю 3021879 грн., а реалізовано на суму 3147282 грн. Вироблено та відвантажено продукції в країни ближнього зарубіжжя на суму 792431 грн. Борг за відвантажену і несплачену продукцію станом на 01.01.99р. становить 24001грн., а кредиторська заборгованість підприємства за відвантажену продукцію і виконані роботи становить 104481грн.

В 1998р. ВАТ «Електроприлад» було надано фінансову допомогу в розмірі 140000 грн. на розробку та впровадження в серійне виробництво високоточних цифрових регуляторів температури. Повернення фінансової допомоги №7 від 17.03.98р. підприємство розпочало з березня 1999р. згідно подовження договору фінансової допомоги №2 від 01.12.98р.

Також на розрахунковий рахунок ВАТ «Електроприлад» в 1998р. надійшли кошти від Мінпромполітики України на суму 19000грн. на розробку Конструкторсько-технологічної документації регулятора температури ТРЕ-6532, згідно договору №6857/07-7 від 16.09.97р. Розробка приладу виконана і кошти були використані повністю.

Фінансування капітальних вкладень не проводились. Поповнення мобілізаційного резерву з бюджетного рахунку не фінансувалось. Залишку коштів на бюджетних рахунках ВАТ “Електроприлад” за станом на 01.01.99р. немає.

Ціноутворення

. Протягом 1998 року був зроблений перегляд

цін на:

товари народного вжитку у бік збільшення, а саме на:

а) прилад для домашнього консервування (комплект

вузлів та деталей);

б) вказівник напруги УНП-750;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
Тема моєї курсової роботи є: „Обґрунтувати економічну ефективність раціональної організації праці на підприємстві ”. Мета: глибоке вивчення й розуміння даної теми, засвоєння матеріалу ...

Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП Біатрон-3
Актуальність обраної теми пояснюється тим, що вивчення логістичної системи розподілу та її практичне застосування на підприємстві значно підвищує ефективність діяльності останнього, що в ...

Особливості проведення реінжинірингу
Двісті років тому Адам Сміт зробив видатне відкриття: індустріальне виробництво повинне бути розбите на прості і самі базові операції. Він показав, що розподіл праці сприяє зростанню пр ...

Розділи