Контролювання

Показники відповідних видів контролю приводимо в табл. 5.

Таблиця 5

Контроль в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Види контролю

Характеристика процесу контролю

Оцінка впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації

Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю

Попередній контроль ресурсів

:

Людських

Матеріальних

Фінансових

Поточний

Людських

Матеріальних

Фінансових

Заключний

Людських

Матеріальних

Фінансових

Аналіз ділових та професійних навичок претендентів на роботу, кваліфікації.

Перевіряється якість та кількість отриманих від постачальників матеріальних ресурсів, по договорам.

Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства.

Перевірка роботи працівників, рішення виробничих проблем.

Перевірка ефективності використання мат. Ресурсів, їх норми використання.

Відповідність фін. документації та фін. операцій нормам чинного законодавства.

Перевіряється продуктивність праці, здатність до удосконалення працівників.

Перевіряється вихід і якість робіт при використанні даної матеріальної бази.

Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими.

Зменшення нетрудових витрат, завантаження робочих місць.

Зменшення матеріальних витрат

Мінімізація податкового навантаження, ріст прибутку

Взаємна дія в досягненні прибутку.

Корекція відхилень від заданого режиму в процесі роботи.

Відсутність рекламацій, штрафних санкцій, втрат матеріальних, фінансових.

Стимуляція при виконанні або санкції при порушенні.

Можливість внесення змін в організацію праці, роботу з клієнтами в напрямі маркетинг.

Корекції при відхиленнях.

Менеджери підрозділів

Менеджери сервісу та постачання

Головний бухгалтер

Менеджери

Менеджери

Технічний контроль

Головний бухгалтер

Менеджери

Керівник сервісу

Головний бухгалтер


Інші статті по менеджменту

Особливості проведення реінжинірингу
Двісті років тому Адам Сміт зробив видатне відкриття: індустріальне виробництво повинне бути розбите на прості і самі базові операції. Він показав, що розподіл праці сприяє зростанню пр ...

Готельна компанія Accor, готель Ibis та інші готелі мережі Accor
Інтенсивна концентрація готельної справи у XX сторіччі спричинила до створення так званих готельних ланцюгів (компаній). Зауважимо, що 100 найбільших готельних ланцюгів світу володіють ...

Формування організаційної культури
Формулювання проблеми Кожне підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для здійснення якоїсь справи. Спосіб, яким здійснюється підприємницька діяльність ...

Розділи