Регламентація у зовнішньоекономічному договорі вирішення спорів, як запорука з правової захищеності експортера

Як вже говорилося вище, одним з пунктів контракту є Арбітраж. Тобто у тому випадку, якщо сторони контракту не змогли дружнім шляхом вирішити суперечку, виникає необхідність звертання до третьої незалежної особи, як правило це суд, для досягнення справедливості.

У міжнародній практиці відомі два види третейських судів: так називані ізольовані і постійно діючі.

Ізольований третейський суд (аd hос) створюється сторонами спеціально для розгляду даної конкретної суперечки. Сторони самі визначають порядок створення третейського суду і правила розгляду в ньому справи. Після винесення рішення в справі такий суд припиняє своє існування.

На відміну від третейських судів аd hос, постійно діючі третейські суди створюються при різних організаціях і асоціаціях, найчастіше при торгово-промислових палатах. Характерним для постійно діючих арбитражів є те, що кожен з них має положення , свої правила ведення справ, список арбітрів. Такі арбитражиі спеціалізуються на веденні більш-менш широкому колі справ. В Україні є два таких постійно діючі арбітражі: Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.

Оскільки в міжнародній торгівлі не можна виключити виникнення правових суперечок, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, зокрема ВАТ "Центролит", повинен чітко обміркувати це питання до укладання договору. Після того як він зупинить свій вибір на одній з наявних процедур, він повинен наполягти на тому, щоб у договір було включене застереження, що дає повний опис обраної процедури. Угоди по цьому питанню легше досягти в ході переговорів про укладення договору, а не після виникнення суперечки. Отже, в арбітражній угоді сторони можуть обрати інституційний чи арбітраж арбітраж аd hос.

Які ж дії підприємство повинно здійснити у випадку звертання до вказаних видів арбітражу?

У більшості випадків, коли сторони не бажають звертатися в постійно діючий арбітражний суд, передбачається арбітраж аd hос.

Якщо сторони в договорі погодилися в писемній формі про те, що суперечки, що відносяться до цього договору, будуть передаватися на розгляд в арбітраж ad hoc, то в контракті повинно бути записане застереження щодо цього. Воно може мати наступний вигляд : “Люба суперечка, чи розбіжність вимоги, що виникають чи стосуються сьогодення договору, або його порушення, чи припинення дійсності, підлягають розгляду в арбітражі відповідно до діючого в даний час арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ,що регулює арбітраж ad hoc”.

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ регулює порядок порушення арбітражного розгляду, формування складу арбітражного суду, процедуру арбітражного розгляду, порядок винесення арбітражного рішення і відшкодування арбітражних витрат.

Вивчивши практику укладання контрактів на ВАТ "Центролит" автор роботи дішов висновку, що на підприємстві існують деякі прогалини у вівченні арбітражного питання. І хотілося б у деякій мірі допомогти менеджерам в плані надання рекомендацій щодо організації проведення розгляду суперечки на випадок звернення до арбітражу.

Перш ніж звернутися до суду необхідно належним чином оформити п

овідомлення про арбітраж. Воно повинне включати:

- вимога про передачу суперечки на арбітражний розгляд;

- найменування й адреси сторін;

- посилання на відповідне арбітражне застереження чи окрему арбітражну угоду;

- посилання на договір, з якого чи у відношенні якого виникає суперечка;

- виклад у загальній формі характеру суперечки і визначення, у відповідному випадку, розміру спірної суми;

- зміст позовних вимог;

- пропозиція щодо числа арбітрів (тобто, один чи троє), якщо їхнє число не було раніше погоджене сторонами.

Повідомлення про арбітраж може включати також:

- пропозиція про призначення одноособового чи арбітра компетентного органа;

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
Управління розвитком персоналу зачіпає досить широку сферу діяльності особистості у всій її різноманітності і складності. Досліджуючи широку сукупність факторів, що позитивно впливають на підвищення е ...

Принципи управління персоналом
Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втрато ...

Вибір та застосування стандартів серії ISO 9000 і 10000
1. Вибір та застосування стандартів серії ISO 9000 і 10000. 2. Завдання 7.3: Розрахувати економію на умовно-постійній частині накладних витрат за вихідними даними: річний випуск про ...

Розділи