Зовнішнє середовище

1) Споживачі. Що може бути кращою рекламою для підприємства ніж «Дешево та швидко»?

2) Постачальники. Цю інформацію повинен знати ніхто крім осіб, які працюють в організації.

3) Конкуренти. Щоб підприємство було конкурентноспроможним, воно повинно знати все про своїх конкурентів, тому час від часу відбувається так звана «розвідка» з пізнавальною метою.

4) Міжноародні події. Внаслідок кризи в Україні, попит на комп’ютери зменшився.

5) Міжнародні події. Внаслідок кризи в Україні, попит на комп’ютери зменшився.

6) Рівень техніки. Так як обладнання постійно купується, як кінцевий продукт, то воно не є застарілим а тому відповідає вимогам.

Теоретичні аспекти комунікацій


Інші статті по менеджменту

Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень
  Підготовка УР неможлива без вивчення ситуації, в якій знаходиться система, і умов зовнішнього середовища. Інформація про ситуацію повинна бути достовірною і повною (надлишок інформації викл ...

Бізнес-планування на підприємстві
За останні роки в економіці і фінансової системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соці ...

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку
Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдія ...

Розділи