Зовнішнє середовище

1) Споживачі. Що може бути кращою рекламою для підприємства ніж «Дешево та швидко»?

2) Постачальники. Цю інформацію повинен знати ніхто крім осіб, які працюють в організації.

3) Конкуренти. Щоб підприємство було конкурентноспроможним, воно повинно знати все про своїх конкурентів, тому час від часу відбувається так звана «розвідка» з пізнавальною метою.

4) Міжноародні події. Внаслідок кризи в Україні, попит на комп’ютери зменшився.

5) Міжнародні події. Внаслідок кризи в Україні, попит на комп’ютери зменшився.

6) Рівень техніки. Так як обладнання постійно купується, як кінцевий продукт, то воно не є застарілим а тому відповідає вимогам.

Теоретичні аспекти комунікацій


Інші статті по менеджменту

Сучасні технології менеджменту
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробни ...

Моделювання управлінських систем
Теперішня форма організації життя людини дуже тісно переплетена з поняттям „управління”. На сьогоднішній день кожна мисляча людина розуміє: що краще здійснюється управління, тим вище ймо ...

Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні
Бурхливе поширення інформаційних технологій та нових методів ведення бізнесу в нашій країні привело до зародження і становлення нової сфери підприємництва електронного бізнесу. Незважаюч ...

Розділи