Діюча система менеджменту

Філософія компанії:

Досягнення високої майстерності та професіоналізму у всіх сферах – у наших цілях, продукції, послугах, працівниках, нашому стилі роботи та життя.

Якість - невід’ємна частина нашої продукції, нашого робочого оточення та працівників.

Професійний менеджмент, довіра, підтримка творчості та обґрунтованого ризику.

Прийняття управлінських рішень працівниками усіх рівнів за чітко обумовлених повноваженнях та відповідальності.

Чесність, відкритість, робота у єдиній команді, вільний обмін інформацією.

Принципи компанії:

у ставленні до клієнтів – гарантована якість продукції, найкраще обслуговування та індивідуальний підхід;

у ставленні до співробітників - підтримка творчості та обґрунтованого ризику, повага, допомога,захист;

у ставленні до партнерів - чесна конкуренція, гнучкість, довіра.

Ціль 2007 р.

Збільшити частку ринку в Україні до 15 % за рахунок охоплення східних , південних та північних областей, подальшого розширення роботи у західному регіоні.

Вихід на зовнішні ринки (Росія, Молдова, Білорусь, Польща, Угорщина, Сербія та Чорногорія).

Розширення виробничих потужностей підприємства на 20%. Налагодження випуску нових виробів (антени, корпуси, приймачі, нові типи кріплень).

Збільшення прибутків, опираючись на філософію діяльності компанії та шляхом зменшення собівартості і збільшення обсягів продажу, удосконалення планування. тощо.

Таб. 3 Система впровадження цілей

1

Планування діяльності

Поточне планування

2

Постановка індивідуальних цілей

Засоби терміни та способи досягнення цілей

Критерії оцінки результатів праці

3

Поточний контроль та обмін інформацією

Зворотній зв’язок

Самоконтроль

Оцінка результатів діяльності

4

Мотивація персоналу

Розуміння термінів, цілей та критеріїв оцінки

Винагорода значних результатів

Заходи з корекції слабих результатів

Таб. 4 Рівні компетенції

Правління компанії

Затвердження рішень

Керівник аналітичного центру

Організаційне управління

Аналіз структури та штатного розпису, кількісного складу та розподілу працівників, делегування повноважень

Директори підприємств

Аналіз діяльності, визначення слабких місць, пропозиції удосконалення

Начальник відділу кадрів (менеджер з персоналу)

Узагальнення слабких місць на основі звіту з моніторингу обслуговування, оціночних листів, кваліфікаційної атестації. Розробка методик

Планування тем та форм навчання. Співпраця з навчальними закладами та тренінговими центрами

Керівники структурних підрозділів

Оцінка якості виконання роботи або завдання періоду у вигляді оціночних листів

Менеджер по роботі з клієнтами

Звіт за результатами моніторингу, опитування у торгових залах, дослідження попиту

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Зарубіжний досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми
Актуальність теми дослідження. Світовий досвід управління виробництвом переконує, що вирішальним чинником стабільного й тривалого функціонування різноманітних організацій, їхнього поступального розвит ...

Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ Часовенко А.А.
  Один з найважливіших напрямів програми реформ, що проводяться в нашій країні, є перебудова систем управління підприємствами. Особливе значення ця проблема має на рівні тих підприємств, поло ...

Виробничо-торговельна діяльність підприемства
Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання ...

Розділи