Оцінка результатів праці менеджера

У 80-ті роки компанія “Спенсер Стюарт” провела дослідження з виявлення 50 найкращих і талановитих керівників у США. Профіль діяльності компанії – пошук керівників. У компанії є перевірена роками практики методологія такого пошуку:

1. Складання списку 50 кращих ділових керівників США (компанія звернулася по допомогу до кращої фірми – інституту Геллапа).

2. Було проведено опитування 575 осіб – 200 за рейтингом “Фот’юн –1000”, 170 керівників компаній за рейтингом “Іnc.500”

(500 найбільш розвинених закритих приватних компаній), 88 осіб, які очолюють некомерційні організації з персоналом не менше 100 осіб, і, нарешті, 177 деканів і президентів провідних університетів.

3. Питання торкалися:

1) тривалого терміну виконання обов’язків керівника;

2) далекоглядності й стратегічної майстерності;

3) здатності долати труднощі;

4) організаційних здібностей;

5) порядності й сильного характеру;

6) помітного впливу на галузь, бізнес або суспільство;

7) відомих нововведень;

8) підприємницьких або новаторських якостей;

9) прихильності до різноманіття;

10) зразкової уваги до клієнтів.

4. Аналіз діяльності організації (підрозділ фірми “Лазард Фререз енд компані”, що працює вже 150 років й інвестує 62 млрд дол. своїх клієнтів), яка управляє інвестиційними портфелями і має понад 100 аналітиків. Коли попросили генерального директора Майкла Роума і віце-президента Джея Гензера визначити фінансові критерії, за якими можна оцінити внесок керівників в їх організації, то вони розглянули всі наявні критерії – від балансової вартості компанії і прибутку на акціонерний капітал до зростання доходу на акцію і підвищення вартості акцій. Після обмірковування вони прийшли до висновку: слід використовувати два критерії: перший – загальний дохід акціонерів на вкладений капітал, тобто збільшення вартості акцій плюс реінвестовані дивіденди, що одержують акціонери, і друге – зростання руху готівки щодо ринкової вартості компанії (“Лазард” визначає рух грошових коштів як чистий виробничий прибуток після вирахування податків, скорочено NOPAT (net operating profit after tax). NOPAT = чистій сумі продажів, яка містить собівартість проданих товарів – торговельні й загальні адміністративні витрати – загальний прибутковий податок плюс відстрочені прибуткові податки і податкову знижку на інвестиції плюс амортизацію. NOPAT – чисельник рівняння. Знаменник – ринкова вартість, тобто ринковий капітал, який корпорація мала на початку періоду. Саме його результати оцінюються. Під капіталом розуміють вартість компанії, або акції, випущені в обіг, помножені на ціну акції, плюс довгостроковий борг, плюс короткостроковий борг, мінус готівка. Навіщо потрібно порівнювати капітал на початку оцінного періоду із середнім капіталом за п’ять років або якимось іншим критерієм? Це робиться з метою отримання найоб’єктивніших даних про роботу керівника, які можна порівняти з тими, що були на початку його керівництва й наприкінці.

5. Укладання питальника із 16 запитань:

Питання для обговорення

1. У чому полягають характерні риси, притаманні сучасному керівникові? Наскільки вони змінилися за останні 10-20 років?

2. Які уміння і якості знадобляться наступному поколінню керівників у бізнесі?

3. Які принципи керівництва і способи заохочення працівників є найбільш важливими, на Вашу думку? Чи міняються вони з розвитком компанії?

4. Як Ви визначаєте успіх?

5. Чим Ви якнайбільше пишаєтесь у своїй кар’єрі?

6. Хто або що зробило найбільший вплив на Вас і Вашу філософію?

7. Які якості Ви шукаєте в людях, яких наймаєте на роботу або просуваєте по службі?

8. Чи змінився цей підхід з часом?

9. Якби Ви давали пораду своїм дітям або молодим людям з приводу кар’єри, що б Ви порадили їм?

10. Яку роль зіграла сім’я у Вашому успіху?

Питання щодо ведення бізнесу

1. Яку мету Ви намітили для компанії, коли почали в ній працювати? Яка вона сьогодні?

2. Визначте 2-3 найважливіших критерія продуктивності, що використовуються Вами для управління компанією. Чи змінилися вони з часом?

3. Які найважливіші задачі має компанія на найближчі 3 роки? Що відбирає Ваш сон уночі? Що Ви робите в таких випадках?

4. Які моменти були вирішальними для компанії й для Вас за останні 5-10 років? Чи були найзначніші перешкоди, які довелося подолати?

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики
Підвищення ефективності і якості суспільного виробництва вимагає раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої п ...

Особливості антикризового управління
Стратегія підприємства, як відомо, — це комплексний план досягнення місії організації, а стратегія управління являє собою господарську політику, розроблену на основі передбачення майбут ...

Управління трудовими ресурсам як динамічна система
Управління людьми має довгу історію. Фактично появу управління людьми можна пов’язати з появою перших людських спільнот – племін, общин, кланів, адже коли об’єнуються дві людини для ...

Розділи