Оцінка мезооточення ЗАТ «АВК»

Мезооточення – це безпосереднє оточення організації, яке охоплює ті його елементи, з якими організація перебуває у прямому контакті.

Обґрунтованою вважають методологію дослідження безпосереднього оточення, яку запропонував американський учений М. Портер. Він вважав, що здатність організації реалізувати свою перевагу на ринку залежить не лише від конкуренції між товаровиробниками, які вже діють на ринку, але й є результатом взаємодії ще чотирьох чинників: потенційні конкуренти, товари-замінники, покупці, постачальники.

Тому аналіз мезооточення здійснюється в розрізі трьох компонент: конкуренти, постачальники, споживачі. Такий аналіз передбачає виявлення тих аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи певної організації, собівартість і якість виготовленої продукції. Перелік деяких факторів основних компонент мезооточення поданий у табл. 3.

Таблиця 3

Характеристика мезооточення організації

Компонента

Найважливіші фактори

Конкуренти

- галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію;

- товари-замінники;

- потенційні конкуренти.

Покупці

- географічне розміщення покупців;

- демографічні характеристики (вік, освіта, сфера діяльності);

- соціально-психологічні характеристики (положення в суспільстві, манера поведінки, звички);

- ставлення покупця до продавця.

Постачальники

- рівень спеціалізованості постачальника;

- зосередження постачальника на роботі з конкретними клієнтами;

- вартість товару;

- пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору.

Стабільність української кондитерської галузі сьогодні забезпечують дев’ять підприємств, такі як: «ROSHEN», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Україна», «Полтавакондитер», КФ «Світоч», «Житомирські ласощі», корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві третини всієї продукції. І хоча ЗАТ «АВК», згідно з даними Деркомстату України за 10 місяців 2009 року, є лідером категорії шоколадних виробів, все ж не слід забувати про галузевих конкурентів, які виготовляють аналогічну продукцію. Вплив цього фактора є досить значним, а подальше зростання конкуренції призводить до зниження попиту на продукцію обраного товариства.

При оцінці впливу такої компоненти як покупці доцільно врахувати такі фактори: географічне розміщення покупців та ставлення покупця до продавця. ЗАТ «АВК» функціонує на ринку кондитерських виробів з 1991 року,а тому свою продукцію компанія розповсюджує у всіх регіонах країни за допомогою власної мережі збуту. Мережа забезпечує присутність виробів під торговельною маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр», «Клубжеле», «Жувіленд», «Крем-Cуфле») у більш ніж 48000 роздрібних торговельних точках України.

Кондитерські вироби «АВК» користуються величезним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тобто, географічне розміщення покупців позитивно впливає на діяльність товариства.

ЗАТ «АВК» користується довірою споживачів, що в свою чергу забезпечує компанію постійними покупцями. Це досягається за рахунок якісної продукції. Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогам світових стандартів ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 900:94 отримано компанією ще 2000 року й щорічно підтверджується аудитами. У 2003 році виробництво та управління компанії «АВК» було сертифіковано на відповідність стандарту ISO 9001:2000. Тобто, ставлення покупця до продавця є позитивним, що дозволяє збільшувати обсяги виробництва.

Така компонента як постачальники впливає на діяльність ЗАТ «АВК» позитивно, оскільки товариство вже довгий час співпрацює зі своїми постачальниками, а тому налагоджена система постачання дозволяє уникнути простоїв.

Вартість товарів як фактор при аналізі мезооточення не впливає на роботу підприємства, проте можливе підвищення цін на готову продукцію, що в свою чергу призведе до скорочення обсягів реалізації.

Результати аналізу чинників мезооточення подано у табл. 4

Таблиця 4

Діагностика мезооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, чинник

Стан чинника

Тенденції розвитку

Характер впливу на організацію

1. Конкуренти

1.1. Галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію

Висока конкуренція

Подальше зростання числа конкурентів

Зниження попиту на продукцію

2. Покупці

2.1. Географічне розміщення покупців

Розміщення у всіх регіонах України

Збереження розміщення, вихід на нові ринки

Зростання обсягів виробництва

2.2. Ставлення покупця до продавця

Довіра

Постійні споживачі

Збільшення обсягів виробництва

3. Постачальники

3.1. Зосередження постачальників на роботі з конкретними клієнтами

Співпраця з перевіреними постачальниками

Подальша співпраця

Зменшення витрат, за рахунок наданих знижок

3.2. Вартість товарів

Зростання цін

Подальше зростання

Збільшення собівартості

3.3. Пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору

Своєчасне постачання сировини

Подальша співпраця

Уникнення простоїв, а тому і збільшення обсягів реалізації

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Виробничо-торговельна діяльність підприемства
Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання ...

Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів
У змінах соціальних систем останньої чверті XX – початку XXI століття особливе місце займає перехід до нової системи суспільних відносин, заснованої на цінності кожної людини. Суспільств ...

Менеджмент та система управління
Теоретична частина Економічні методи управління. Це система прийомів і способів впливу на виконавців за допомогою конкретного порівняння витрат і результатів (матеріальне стимулювання і санкції, фін ...

Розділи