Оцінка ділових якостей менеджера

З’ясуванню впливу певних якостей на ефективність керівництва були присвячені численні емпіричні дослідження.

Важливою проблемою, від якої залежить успіх керівництва, є реалізація позитивних індивідуальних якостей людини в її повсякденній поведінці як керівника, перехід цих якостей в стійкі характеристики її практичної діяльності.

Сучасний керівник повинен мати певний набір особистих якостей, які допомагають йому виконувати роботу більш ефективно.

Виокремлюють 11 груп якостей (їх умовно можна поділити на біологічні та соціально-економічні).

1. Уміння управляти собою – постійна робота над собою і підтримка працездатності: підтримка фізичної форми, здоров’я.

1.1. Раціональне витрачання сил.

1.2. Подолання труднощів (уникнення стресів – пошук “золотої середини” між відсутністю будь-яких стресів і наявністю зайвих).

1.3. Раціональний розподіл робочого часу.

2. Чіткі особові якості (особова характеристика керівника безпосередньо пов’язана з його психікою, суб’єктивними якостями).

3. Чіткі особисті цілі. Елізабет Доул, одна з 50 провідних керівників США, говорить: “Випробовуючи пристрасність до того, чим Ви займаєтеся, відчуття життєвої мети, що йде від серця, Ви одержуєте енергію, стимул і ентузіазм, заразливі для оточуючих і необхідні для керівництва організацією”.

4. Постійний саморозвиток.

5. Навичка вирішення проблем.

6. Творчий підхід.

7. Уміння впливати на людей (вербально і невербально): найкращі керівники можуть дохідливо пояснити основні задачі, стратегію, альтернативи і напрями руху, щоб персонал зрозумів значення того, що вони роблять. Фред Сміт із “Федерал експрес” говорить: “Сьогодні гарний керівник має бути гарним комунікатором”.

8. Розуміння особливостей управлінської праці (механізми мотивації, сучасні уявлення про роль керівника).

9. Наявність навичок керівництва.

9.1. Аналіз своєї ролі.

9.2. Визначення робочих задач для інших людей.

9.3. Передача повноважень і відповідальності.

9.4. Нагорода ефективної роботи.

9.5. Уміння знаходити спільну мову з “важкими” людьми.

10.Уміння учити (підвищення компетентності тих, ким управляє; постійне підвищення стандартів).

10.1. Створення сприятливого середовища для особового зростання.

10.2. Уміння оцінити індивідуальні потреби.

10.3. Уміння консультувати.

10.4. Здатність діставати уроки з досвіду роботи.

11.Здатність формувати колектив. Фішер Геп називає відсутність у нього егоїзму основною причиною, через що він і його команда досягли таких успіхів.

11.1. Визначення можливостей створення трудового колективу.

11.2. Роль лідера колективу.

11.3. Підвищення зрілості колективу.

11.4. Подолання обмежень, які перешкоджають ефективній роботі колективу.


Інші статті по менеджменту

Державна служба зайнятості як централізований орган виконавчої влади
Минуло вісімнадцять років з того часу, як у міських і районних центрах зайнятості було офіційно розпочато реєстрацію безробітних в Україні, тобто в державі почав формуватися і діяти рино ...

Управління персоналом в соціальній сфері
Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібн ...

Swot-аналіз бюджетної установи
З переходом України до ринкових відносин в її житті з’явилися нові реалії, які не можуть не впливати як на бюджетний процес, бюджетну політику, так і в цілому на бухгалтерський облік, щ ...

Розділи