Оцінка ділових якостей менеджера

З’ясуванню впливу певних якостей на ефективність керівництва були присвячені численні емпіричні дослідження.

Важливою проблемою, від якої залежить успіх керівництва, є реалізація позитивних індивідуальних якостей людини в її повсякденній поведінці як керівника, перехід цих якостей в стійкі характеристики її практичної діяльності.

Сучасний керівник повинен мати певний набір особистих якостей, які допомагають йому виконувати роботу більш ефективно.

Виокремлюють 11 груп якостей (їх умовно можна поділити на біологічні та соціально-економічні).

1. Уміння управляти собою – постійна робота над собою і підтримка працездатності: підтримка фізичної форми, здоров’я.

1.1. Раціональне витрачання сил.

1.2. Подолання труднощів (уникнення стресів – пошук “золотої середини” між відсутністю будь-яких стресів і наявністю зайвих).

1.3. Раціональний розподіл робочого часу.

2. Чіткі особові якості (особова характеристика керівника безпосередньо пов’язана з його психікою, суб’єктивними якостями).

3. Чіткі особисті цілі. Елізабет Доул, одна з 50 провідних керівників США, говорить: “Випробовуючи пристрасність до того, чим Ви займаєтеся, відчуття життєвої мети, що йде від серця, Ви одержуєте енергію, стимул і ентузіазм, заразливі для оточуючих і необхідні для керівництва організацією”.

4. Постійний саморозвиток.

5. Навичка вирішення проблем.

6. Творчий підхід.

7. Уміння впливати на людей (вербально і невербально): найкращі керівники можуть дохідливо пояснити основні задачі, стратегію, альтернативи і напрями руху, щоб персонал зрозумів значення того, що вони роблять. Фред Сміт із “Федерал експрес” говорить: “Сьогодні гарний керівник має бути гарним комунікатором”.

8. Розуміння особливостей управлінської праці (механізми мотивації, сучасні уявлення про роль керівника).

9. Наявність навичок керівництва.

9.1. Аналіз своєї ролі.

9.2. Визначення робочих задач для інших людей.

9.3. Передача повноважень і відповідальності.

9.4. Нагорода ефективної роботи.

9.5. Уміння знаходити спільну мову з “важкими” людьми.

10.Уміння учити (підвищення компетентності тих, ким управляє; постійне підвищення стандартів).

10.1. Створення сприятливого середовища для особового зростання.

10.2. Уміння оцінити індивідуальні потреби.

10.3. Уміння консультувати.

10.4. Здатність діставати уроки з досвіду роботи.

11.Здатність формувати колектив. Фішер Геп називає відсутність у нього егоїзму основною причиною, через що він і його команда досягли таких успіхів.

11.1. Визначення можливостей створення трудового колективу.

11.2. Роль лідера колективу.

11.3. Підвищення зрілості колективу.

11.4. Подолання обмежень, які перешкоджають ефективній роботі колективу.


Інші статті по менеджменту

Корпоративний імідж
Перш ніж перейти до аналізу практичних питань формування іміджу (образу) організації, звернемо увагу на деякі питання загальнотеоретичного плану. Згадуваний нами Е. Бернайз наголошував, ...

Особливості антикризового управління
Стратегія підприємства, як відомо, — це комплексний план досягнення місії організації, а стратегія управління являє собою господарську політику, розроблену на основі передбачення майбут ...

Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
Розвиток і становлення методів керування операційних систем, своєчасне їх удосконалення є необхідною умовою подальшого технологічного і організаційного економіки України. У зв’язку з цим потрібн ...

Розділи