Розробка рекомендацій з формування системи взаємодії з постачальниками і підрядниками ТОВ ТД "Дуслик"

Передумовою перспективної оцінки обсягу продажів і відповідно величини боргових вимог і зобов'язань на основі методів екстраполяції є наявність досить довгого часового ряду перешкоджають значень цих величин, стабільність умов роботи підприємства, стійкість тенденцій його розвитку. Важливе значення мають і терміни прогнозування: чим вони коротші, тим надійніше результати екстраполяції.

Надійність прогнозів при використанні екстраполяціонного методу залежить в першу чергу від формулювання функції, що виражає минулі тенденції, від її стабільності та еластичності. З метою встановлення параметрів цієї функції використовують специфічні економіко-статистичні методи, детально описані в спеціальній літературі.

При прогнозуванні боргових зобов'язань та складанні бюджету грошових коштів на певну дату необхідно визначити строк комерційного кредиту, що надається покупцями, і термін відстрочки з оплати рахунків за покупки, отриманої підприємством від постачальників. У першому випадку термін кредиту розраховують шляхом ділення суми короткострокової дебіторської заборгованості покупців і замовників за рік на річний обсяг продажів, у другому випадку сума кредиторської заборгованості ділиться на величину, що дорівнює вартості закупівель матеріальних ресурсів.

Аналітикові, залученим зі сторони, необхідно детально вникнути в торгівлі і кредитну політику керівництва підприємства. Її ефективність зазвичай визначають шляхом зіставлення умов товарного кредиту з фактичними термінами стягнення дебіторської заборгованості. Крім обсягу продажів динаміка дебіторської заборгованості в чому залежить від торговельної політики, зокрема від прийнятих рішень про збільшення термінів комерційного кредитування, зниження цін або поширення кредиту на товари, які раніше продавалися на умовах передоплати або негайної оплати рахунків.

Для аналізу та прогнозу слід використовувати дані про структуру кредиторської заборгованості на декілька останніх звітних або проміжних дат. Вона характеризує строки заборгованості по кожному кредитору, а не середній період повернення відповідних сум. Зіставивши дані за кілька місяців, аналітик може виявити нові рахунки з нормальною і простроченою заборгованістю і передбачити по них час погашення платежу.

При прогнозуванні боргових вимог та зобов'язань слід дотримуватися певної обачності і професійного скептицизму. Не можна прагнути до завищення активів за рахунок дебіторської заборгованості, сумнівною до стягнення. У той же час нерозумно занижувати зобов'язання кредиторам, що в умовах невизначеності ринку загрожує негативними наслідками.

артість дебіторської заборгованості відповідно до договору важлива для бухгалтерії організації-кредитора (для подальшого стягнення і відображення в балансі та інших формах фінансової звітності). Величина реальних до повернення боргів дебіторів цікавить власників підприємства, оцінювачів його активів, аудиторів, фінансових аналітиків, фахівців інвестиційних та інших організацій.

Перейти на сторінку: 1 2 3 


Інші статті по менеджменту

Культура управління на прикладі підприємства Житомирський облавтодор
Вихідні дані: З метою підвищення ефективності праці, здійснення ціле направленої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атеста ...

SWOТ-аналіз підприємства
Сьогодні виживання й розвиток організації в довгостроковій перспективі залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку й відповідно адаптувати свою діяльність, змінюючи асортим ...

Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції   ...

Розділи