Аналіз системи взаємодії з постачальниками і підрядниками організації

Значна питома вага в складі джерел коштів підприємства займають позикові, у тому числі кредиторська заборгованість. Відносне збільшення кредиторської заборгованості справляє двоякий ефект. З одного боку, це явище є сприятливим, оскільки у підприємства з'являється додаткове джерело фінансування. З іншого боку, надмірне збільшення кредиторської заборгованості надзвичайно небезпечно, оскільки підвищується ризик можливого банкрутства.

Етапи експрес-аналізу кредиторської заборгованості співпадають з етапами експрес-аналізу дебіторської заборгованості. На першому етапі аналізу характеризується зміна питомої ваги кредиторської заборгованості у загальній сумі джерел фінансування та у величині всіх зобов'язань на підставі даних бухгалтерського балансу.

Таблиця 1 Аналіз частки короткострокових зобов'язань у пасивах підприємства ТОВ ТД "ДУСЛИК" за 2008-2009 рр

Показники

2008

2009

Абсолютне відхилення

1Довгострокові зобов'язання, тис. руб.

1068,5

814,5

-254

2. Короткострокові зобов'язання, тис.руб.

5661,1

4830,8

-830,3

3. Разом позикових коштів, тис. руб. (пок.1+пок.2)

6729,6

5645,3

-1084,3

4Усього пасиви, тис. руб.

48088,5

52929,1

+4840,6

5. Частка короткострокових боргів у пасивах,% (пок.2: пок.4 ximage100%)

11,77

9,13

-2,64

6. Частка короткострокових боргів в позикових коштах,% (пок.2: пок.3 100%)

84,12

85,57

+1,45

За 2009 рік на підприємстві ТОВ ТД "ДУСЛИК" короткострокові зобов'язання знизилися на 830,3 тис. руб Частка короткострокової кредиторської заборгованості у загальній величині джерел фінансування підприємства знизилася з 11,77% до 9,13%. З точки зору поточної платоспроможності та ліквідності така динаміка сприятлива для аналізованого підприємства, тому що вона свідчить про те, що в нього було достатньо власних коштів для здійснення поточних платежів.

На наступному етапі аналізу кредиторської заборгованості проводиться вивчення її складу і структури за даними II розділу активу бухгалтерського балансу.

Таблиця.2 Аналіз структури кредиторської заборгованості ТОВ ТД "ДУСЛИК" за 2008-2009 рр

Розрахунки з дебіторами (склад дебіторської заборгованості)

2008р.

2009р.

Зміна за 2009 рік

сума, тис. руб.

Уд. вага,%

Сума, тис. руб.

Уд. вага,%

Суми, тис. руб.

Уд. ваги,%

1. Короткострокові фінансові зобов'язання

17,5

0,31

14,5

0,30

-3

-0,01

1.1 Інші короткострокові фінансові зобов'язання

17,5

0,31

14,5

0,30

-3

-0,01

2. Короткострокові торговельні зобов'язання

3020,3

53,35

2273,2

47,06

-747,1

-6,29

2.1. Зобов'язання по торговим рахунками

2935,1

51,85

1764,8

36,53

-1170,3

-15,32

2.2. Аванси отримані

85,2

1,50

508,4

10,53

+423,2

+9,03

3. Короткострокові нараховані зобов'язання

2623,3

46,34

2543,0

52,64

-80,3

+6,3

3.1. Зобов `язання з оплати праці

1470,5

25,98

1959,0

40,55

+488,5

+14,57

3.2. Зобов `язання персоналу за іншими операціями

6,2

0,11

6,8

0,14

+0,6

+0,03

3.3 Зобов'язання по страхуванню

1,6

0,03

21,1

0,44

+19,5

+0,41

3.4. Зобов'язання за розрахунками з бюджетом

933,0

16,48

19,3

0,40

-913,7

-16,08

3.5 Зобов `язання засновникам та іншим учасникам

54,0

0,95

123,5

2,56

+69,5

+1,61

3.6. Інші короткострокові зобов'язання

157,9

2,79

413,2

8,55

+255,3

+5,76

4. Разом короткострокові зобов'язання

5661,1

100

4830,8

100

-830,3

Х

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Ігри з природою
В розглянутих задачах теорії ігор передбачалося, що в них беруть участь два учасники, інтереси яких протилежні. Тому дії кожного гравця направлені на збільшення виграшу (зменшення програ ...

Управління проектами
Задачами межцехового оперативного планирования являются: • определение исходных данных для расчета заданий; • составление месячных заданий и календарных планов производства для ...

Підбір і використання тестових методик для добору членів робочих груп-команд
Тестами в психології називають стандартизовані методики психодіагностики, що дозволяють одержувати зіставні кількісні і якісні показники ступеня розвиненості властивостей, що вивчаютьс ...

Розділи