Основні принципи забезпечення взаємодії з діловими партнерами

По-четверте, форми міжфірмових відносин динамічні, структури їх мінливі і одночасно є константні ознаки їх прояву

Виділення константних (утворюють) ознак партнерства розглядається як можливість привнесення сенсу в цю категорію і закріплення його у формі модельного подання. Семантична оцінка поняття партнерства будується на найбільш часто виділяються у професійному середовищі його ознак: добровільність, рівність, колективність, вигідність, компромісність.

Спираючись на метод семантичної оцінки, а також використовуючи математизувати подання процедур вироблення колективних рішень. Побудуємо модельне подання партнерства. Модельне подання по суті визначає "ядро" смислового поля і дозволяє висловити поняття лаконічно і без втрати сенсу, що зніме невизначеність у сприйнятті економічної категорії.

Перейти на сторінку: 1 2 


Інші статті по менеджменту

Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики
Підвищення ефективності і якості суспільного виробництва вимагає раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої п ...

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових г ...

Удосконалення системи контролю в органах державної служби
Контроль – фундаментальний елемент процесу управління. Ні планування, ні створення структур, ні мотивацію не можна розглядати у відриві від контролю. Фактично всі вони є невід’ємними ча ...

Розділи