Визначення можливостей і загроз ВАТ «Рембуд»

На другому етапі

визначимо можливості і загрози ВАТ «Рембуд».

Перелік можливих загроз і можливостей підприємства наведений в таблиці 4.

Таблиця 4

Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища

підприємства

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

Економіка

Кризовий економічний стан країни

Падіння попиту через зниження доходів населення

Низькиий рівень підтримки держави будівельної галузі

Високі темпи інфляції (у січні 2010 року інфляція виросла до 1,8% у порівнянні з 0,9% у грудні 2009 року <http://www.epravda.com.ua/news/4b6fbc3775fd4/>)

Ризик неплатоспроможності чи банкрутства підприємств даної галузі

Виникнення труднощів при укладанні договорів із постачальниками та споживачами

Бдівництво залежить від тенденцій на фінансових ринках, соціальної, економічної і фінансової політики держави, зокрема, щодо методів державного регулювання галузі в умовах ринкових відносин, прямої державної підтримки будівництва

Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

Політика

Політична криза

Законодавча нестабільність Відсутність Податкового Кодексу

Високий рівень корумпованості влади

Низький рівень виконання державних програм розвитку будівництва в Україні

Ускладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства

Науково-технічний прогрес

Низький рівень науково технічного прогресу

Низький ступінь запровадження інновацій

Природне середовище

Незадовільний екологічний стан навколишнього середовища

Фактори безпосереднього оточення

Попит

Низькі темпи зростання галузі Ативність населення в області будівництва і ремонту залишається високою. Зниження купівельної спроможності покупців Прихильність покупців до товарів і послуг підприємства

Конкуренція

З розвитком ринку виникають як крупні компанії з повним будівельним циклом, так і потужні фінансово-управлінські генпідрядні компанії, а також менші, спеціалізовані будівельні компанії, інжинірингові фірми, компанії-посередники Велика кількість конкурентів Брак дій для пом’якшення конкурентного тиску виробництво з високими витратами, старіння потужностей Наявність у іноземних конкурентів більш широкого спектру послуг Наявність багатьох барєрів входу на ринок і виходу з нього

Збут

Слабка система розподілу Дороговизна та дефіцит будматеріалів Наявність компаній-посередників

Для кожної з визначених можливостей та загроз виберемо певну оцінку за 10-бальною шкалою, якою виміряємо ступінь важливості факторів (таблиця 2).

Оцінка зі знаком «+» відповідає можливостям підприємства, оцінка зі знаком «-» - її потенційним загрозам (таблиця 5).

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Планування як функція менеджменту
Стратегічне планування - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в ...

Особливості управління організацією
З переходом агропромислових об'єктів господарювання України на ринкові відносини, між ними порушився інформаційний взаємозв'язок. Інформація про обсяги виробництва, реалізації продукції, ...

Імідж ділової людини та організації
Англійське слово „імідж" означає не що інше, як „образ". Імідж - це штучне створення неперевершеного образу. Зайве переконувати, наскільки важливим для секретаря-референта ...

Розділи