Визначення сильних і слабких сторін ВАТ «Рембуд»

На першому етапі

визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі ВАТ «Рембуд» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи

Показники

Минулий рік (2008)

Звітний рік (2009)

Відхилення

+;-

%

ПРИБУТКОВІСТЬ

1. Обсяг прибутку

663

272

-391

41

2. Рентабельність продукції

0,2191

0,158

-0,0611

72

3. Рентабельність капіталу

0,089

0,0366

-0,0524

41

4. Рентабельність власного капіталу

0,164

0,0635

-0,1005

39

5. Дивіденди на акцію

-

-

РЕПУТАЦІЯ

1. Прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

-

-

2. Довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

-

-

ПРОДУКТИВНІСТЬ

1. Продуктивність праці

83,61

133,56

49,94

159,72

2. Фондовіддача

2,27

3,19

0,92

140,5

3. Матеріаловіддача

13,64

15,29

1,65

112,1

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме: БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ: - виконання будівельних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах промислового та цивільного будівництва (нові роботи), в т.ч. монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; - інші роботи з завершення будівництва; - штукатурні, малярні та оздоблювальні роботи; - здійснення водопровідних і каналізаційних робіт; - виконання електромонтажних робіт; - монтаж та технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, систем пожежної та охоронної сигналізації; засобів протипожежного захисту та системи опалення; - надання послуг будівельною технікою, механізмами та обладнанням; - здійснення проектних, проектно-кошторисних робіт та послуг; - побутовий, промисловий, художній дизайн приміщень, інтер’єрів; ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: - виробництво цементного розчину та бетонних сумішей, готових для використання; - виробництво виробів з бетону, залізобетону, пінобетону, гіпсу для використання в будівництві; збірних бетонних та залізобетонних виробів; - виробництво металевих конструкцій для будівництва; - виробництво столярних і теслярських виробів; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини; - виробництво пластмасового та пластикового обладнання для будівництва; ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ: - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільних транспортом; - транспортне оброблення вантажів, складування та збереження; - технічне та сервісне обслуговування, ремонт легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування; - торгівельна діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ; ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: - оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничого та науково-технічного призначення; - неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; - організація та експлуатація кафе, ресторанів, об’єктів громадського харчування; - створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного та інших виробників; - реалізація лікеро-горілчаних виробів, вина, пива та тютюнових виробів; ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: - надання житлово-комунальних послуг; - розробка, виробництво, реалізація промислової, агропромислової продукції, товарів народного споживання, техніки і обладнання, інших товарів та продукції; - вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин; - надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, лізингових, інжинірингових, консалтингових, транспортно-експедиторських, дилерських, медичних, рекламних, фізкультурно-оздоровчих, курортно-санаторних, побутових та інших послуг; - здійснення інвестиційної діяльності; - зовнішньоекономічна діяльність.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

1. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,54

0,58

0,04

106,22

2. Частка позикового капіталу

0,46

0,42

-0,03

92,61

3. Співвідношення Власного і Позикового капіталів

1,19

1,36

0,17

114,69

4. Оборотність власного капіталу

1,29

1,78

0,49

137,8

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

1. Вартість необоротних активів

5337

5328

-9,00

99,83

2. Ступінь зношеності обладнання

0,45

0,48

0,03

104,6

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність не здійснюється.

ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Рембуд” (надалі - Товариство) засноване відповідно до Рішення Організації орендарів Рівненської комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” (протокол №9 від 19 серпня 1996 р.) та Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 29 січня 1996 р. №70 шляхом перетворення Орендного підприємства Рівненської виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” у Відкрите акціонерне товариство “РЕМБУД” з метою здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у роботах (послугах) для досягнення економічних результатів та задоволення соціальних потреб учасників та персоналу (трудового колективу) Товариства, одержання і максимізації прибутку шляхом рентабельного ведення господарської комерційної діяльності, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, забезпечення потреб замовників по виконанню робіт та послуг, передбачених цією статей. Юридична адреса підприємства: 33000, Україна, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Соборна, 404 “а”. Засновниками товариства є Організація орендарів Рівненської державної комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. На даний момент 476-ми акціонерами Товариства є фізичні особи та дві юридичні особи: 1. Фонд державного майна України - 0,1 % 2. ВАТ „Управління Будівництва Хмельницької АЕС” - 60,9 % Органами управління Товариством є: - вищий орган управління - загальні збори акціонерів; - наглядова рада; - колегіальний виконавчий орган - правління; - контролюючий орган - ревізор. Структура органів управління ВАТ ”Рембуд” можна представити схематично (Рисунок 1.1.). Рис. 1.1. Структура органів управління ВАТ «Рембуд» Виробничо-організаційну структуру ВАТ «Рембуд» наведено в додатку 1.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

1. Коефіціент обороту по прийому

0,1

0,06

-0,04

60

2. Коефіціент обороту по звільненню

0,02

0,02

-

100

3. Коефіціент плинності кадрів

0,02

0,02

-

100

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

2. Підтримка благочинних фондів не здійснюється.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
Тема моєї курсової роботи є: „Обґрунтувати економічну ефективність раціональної організації праці на підприємстві ”. Мета: глибоке вивчення й розуміння даної теми, засвоєння матеріалу ...

Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства
Перша частина курсової освітлює загальні поняття організації обслуговування ресторанного господарства, підготовка та процес обслуговування. На сьогоднішній день існують багато галузей в ...

Лідерство, вплив та влада
В другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ринкові відносини оволоділи всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу росли великі фірми, що ...

Розділи