Можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно"

Визначивши сильні та слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно", визначимо його можливості та загрози (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища підприємства

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

1. Економіка:

Кризові явища в економіці країни

Обтяжлива система оподаткування

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення

Високі темпи інфляції

Високий рівень безробіття

2. Політика:

Нестабільність законодавчої бази

Політична нестабільність

Низький рівень правової грамотності населення

Значна частка тіньової економіки

3. Науково-технічний прогрес:

Низький рівень розвиток технології

Низький рівень запровадження інновацій

4. Природне середовище:

Постійне забруднення навколишнього середовища

Збільшення кількості модифікованих товарів

5. Соціальна сфера:

Збільшення рівня народжуваності

Низький рівень соціальної захищеності населення

Еміграція населення

Фактори безпосереднього оточення

1. Попит:

Велика частка ринку

Постійне збільшення попиту на продукцію

Висока прихильності покупців до товарів підприємства

2. Конкуренція:

Лише декілька основних конкурента

3. Збут:

Велика кількість покупців

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка
Управління людьми – нелегкий процес. Він вимагає від керівника знань в різноманітних сферах людської діяльності. Серед них, по-перше, слід вважати знання специфіки свого виробництва, гли ...

Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства Конекс)
Кожному управлінцю для досягнення висот управлінської культури, а отже і для забезпечення ефективності діяльності організації в цілому, потрібно досконало оволодівати механізмами власної ...

Кризове явище функціонування та розвитку організації
Дати визначення наступним термінам Предмет курсу "Антикризове управління" –– проблеми та можливі і реальні фактори кризових явищ, тобто всі прояви загострення протиріч, які ...

Розділи