Можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно"

Визначивши сильні та слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно", визначимо його можливості та загрози (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища підприємства

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

1. Економіка:

Кризові явища в економіці країни

Обтяжлива система оподаткування

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення

Високі темпи інфляції

Високий рівень безробіття

2. Політика:

Нестабільність законодавчої бази

Політична нестабільність

Низький рівень правової грамотності населення

Значна частка тіньової економіки

3. Науково-технічний прогрес:

Низький рівень розвиток технології

Низький рівень запровадження інновацій

4. Природне середовище:

Постійне забруднення навколишнього середовища

Збільшення кількості модифікованих товарів

5. Соціальна сфера:

Збільшення рівня народжуваності

Низький рівень соціальної захищеності населення

Еміграція населення

Фактори безпосереднього оточення

1. Попит:

Велика частка ринку

Постійне збільшення попиту на продукцію

Висока прихильності покупців до товарів підприємства

2. Конкуренція:

Лише декілька основних конкурента

3. Збут:

Велика кількість покупців

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Методи прийняття управлінських рішень
Діяльність будь-якого керівника пов'язана з розробкою і реалізацією рішень у рамках виконання їм посадових обов'язків у компанії. Основний принцип управління - єдиноначальність. Суть йог ...

Конкурентні стратегії в корпорації лідерів
Жодне підприємство не зможе досягти успіху в конкурентній боротьбі, якщо не відстежуватиме далекосяжні тенденції розвитку ринку і не вироблятиме на цій основі бачення свого майбутнього, ...

Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП Агро-тера)
Вихід з економічної кризи нерозривно пов’язаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Приватизація може принести позитивний ефект лише тоді, коли перетворення власності на підприємстві ...

Розділи