Визначення можливостей і загроз КРУ в Рівненській області

2

. На другому етапі

визначимо можливості і загрози Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області.

Перелік можливих загроз і можливостей бюджетної установи наведений в таблиці 4.

Таблиця 4 Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища бюджетної установи

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

Економіка

Кризовий економічний стан країни

Низький рівень доходів населення

Високі темпи інфляції (станом на січень 2009 року порівняно з груднем 2008 року - 102,9%)

Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

Політика

Спостерігається зниження рівня законослухняності громадян Високий рівень корумпованості влади

Невизначені напрямки розвитку політичної системи

Політична нестабільність

Законодавча нестабільність

Низький ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

Науково-технічний прогрес

Достатньо низький розвиток технологій

Низький ступінь запровадження інновацій

Відношення громадськості до захисту природного середовища невелика

Фактори безпосереднього оточення

Попит

В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів. Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.

Конкуренція

Контрольно-ревізійне управління не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає

Адресність надання послуг

КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Сутність та зміст сучасного менеджменту
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробницт ...

Сучасні теорії і методи мотивації
У останні десятиліття сталися крупні зміни в управлінні бізнесом. Зокрема, на перше місце по впливу на довгостроковий успіх організації виходить так званий "людський чинник". Д ...

Організаційний розвиток підприємств
Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та динамічності соціально-економічного середовища. Становлення «електронно-прозорого» світового ринку (з миттєвим ...

Розділи