Оцінка ефективності запропонованої стратегії розвитку

Оцінка ефективності запропонованих заходів здійснюємо на основі фінансових показників за останній рік та прогнозованих фінансових даних після виходу на ринок кондитерських виробів Росії. Необхідні для розрахунку дані зводимо в таблицю 3.6.

Таблиця 3.6 -Показники експортно-імпортної діяльності підприємства

№ п/п

Показники експортно-імпортної діяльності підприємства

Період

2009

2008

1.

Контрактна вартість кондитерських виробів, тис. грн.

15770,49

13586,62

2.

Акцизні збори, тис. грн.

33,79377

33,96659

3.

Мито і митні збори, тис. грн.

73,22074

79,25581

4.

Транспортні витрати, тис. грн.

1070,14

1245,441

5.

Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн.

563,2318

566,1095

6.

Складські витрати, тис. грн.

281,6152

113,1556

7.

Експедиторські витрати, тис. грн.

270,3515

45,28922

8.

Страхові витрати, тис. грн.

67,58755

113,2224

9.

Інші витрати на ЗЕД, тис. грн.

56,32251

45288,76

10

Виробнича собівартість продукції, тис. грн.

50690,86

49365,2

11.

Поза виробничі витрати, тис. грн.

5632,318

5661,096

12.

Ціна імпорту, тис. грн.

11,26504

11,88798

13.

Кількість імпорту, т.

2478,22

2264,438

14.

Коефіцієнт кредитного впливу

1,151938

1,157879

15.

Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн.

51974,584

49978,063

Графічно відношення основних показників експортно-імпортної діяльності підприємства у плановому році з аналогічним періодом у минулому році відображені на рисунках 3.5 - 3.6.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління
Навіть коли шлях відкритий - коли немає нічого, що могло б утримати жінку від того, щоб стать лікарем, адвокатом, державним службовцем, - існує багато перешкод, що встають на її шляху. ...

Зарубіжний досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми
Актуальність теми дослідження. Світовий досвід управління виробництвом переконує, що вирішальним чинником стабільного й тривалого функціонування різноманітних організацій, їхнього поступального розвит ...

Сутність та зміст сучасного менеджменту
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробницт ...

Розділи