Аналіз економічних показників діяльності кондитерської фабрики «Харків'янка»

Таблиця 2.2 - Фінансові Результати

Стаття

Код рядка

За 2008 р

За 2007р

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

87995,2

62120,4

Податок на додану вартість

015

13593,3

9908,0

Акцизний збір

020

025

Інші обчислення з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

035

74401,9

52212,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

64102,0

45453,1

Валова: Прибуток

050

10299,9

6759,3

Збиток

055

Інші операційні доходи

060

6614,4

5272,4

Адміністративні витрати

070

4425,7

3513,6

Витрати на збут

080

2961,0

2331,6

Інші операційні витрати

090

7159,1

5642,4

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток

100

2368,5

544,1

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

7,2

17,0

Фінансові витрати

140

89,0

122,8

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

460,7

239,0

Фінансові результати від звичайної діяльності і оподаткування: Прибуток

170

1826,0

199,3

Збиток

175

Податок на прибуток від звичайної вартості

180

212,8

189,8

Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток

190

1613,2

9,5

Збиток

195

Надприродні Доходи

200

Витрати

205

Податки від надприродного прибутку

210

Чиста Прибуток

220

1613,2

9,5

Збиток

225

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
Тема моєї курсової роботи є: „Обґрунтувати економічну ефективність раціональної організації праці на підприємстві ”. Мета: глибоке вивчення й розуміння даної теми, засвоєння матеріалу ...

Механізм і методи управління фірмою
Механізм господарського управління ...

Організаційний розвиток підприємств
Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та динамічності соціально-економічного середовища. Становлення «електронно-прозорого» світового ринку (з миттєвим ...

Розділи