На основі даних про дохід від реалізації продукції дати прогнозний розрахунок статей 015 – 225

Таблиця 9 – Звіт про фінансові результати

Стаття

Код

рядка

Значення

 

Доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

850

 

Податок на додану вартість  

015  

141  

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції  

035  

709

 

Собівартість реалізованої продукції  

040  

500

 

Валовий:  

     

- прибуток  

050  

209

 

- збиток  

055  

   

Інші операційні доходи  

060  

   

Адміністративні втрати  

070  

99

 

Витрати на збут  

080  

20

 

Інші операційні витрати  

090  

   

Фінансові результати від операційної діяльності:  

     

- прибуток  

100  

90

 

- збиток  

105  

   

Доход від участі в капіталі  

110  

   

Інші фінансові доходи  

120  

15

 

Фінансові витрати  

140  

10

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     

- прибуток  

170  

95

 

- збиток  

175  

   

Податок на прибуток від звичайної діяльності  

180  

40,47

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

     

- прибуток  

190  

54,53

 

- збиток  

195  

   

Чистий

Чистий:  

     

- прибуток  

220  

54,53

 

- збиток  

225  

   
Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Система управління персоналом
Метою написання даної контрольної роботи є теоретичне та практичне опрацювання положень щодо основ управління персоналом організації, формування й розвитку персоналу та оцінки персоналу і практичне. С ...

Стилі управління
Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох чинників, таких як вирішення фінансових питань, організація виробничого процесу, підбір персоналу, але не менш важливе значення має ст ...

Маркетинговi дослiдження фiрми
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ. Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику ...

Розділи