Добір організаційно-технічних заходів по економічного ефекту

Останній етап виконання курсової роботи – заповнення таблиці добору ОТЗ з Додатку Ж.

1. Термін впровадження й освоєння (кол. 3) – період повної реалізації планованого заходу (у курсовій роботі ці дані - постійна інформація).

2. Абсолютна величина економії праці ΔТі (кол.4) – заповнюється за даними табл.3.7 (кол.3).

3. Термін впровадження й освоєння комплексу заходів №1 («Ріст виробітку») отриманий розрахунком як середньозважена величина:

4. Відносна економія (кол.5) – економія праці (кол.4) у розрахунку на 1 місяць (кол.3):

1995/3 = 665 чол.-дн.;

141,45/1 = 141,45 чол.-дн.;

495/5 = 99 чол.-дн.;

276,69/4 = 69,17 чол.-дн.;

2908,14/4,02 = 723,41 чол.-дн.

5. Індекс пріоритету (кол.6) у виконанні заходів росту виробітку встановлюється за відносними величинами економії праці (кол.5).

6. Абсолютна економія витрат DСi ( кол.7) – заповнюється за даними табл.3.9 (кол.8).

7. Відносна економія витрат (кол.8) – абсолютна економія витрат (кол.7) у розрахунку на 1 місяць:

15,7/4,02 = 3,9 тис. грн.;

34,5/4 = 8,6 тис. грн.;

13,2/2 = 6,6 тис. грн.;

4,16/1 = 4,16 тис. грн.

8. Капіталовкладення в реалізацію заходів.

Тут виникає розподіл усієї планової сукупності заходів на дві групи:

1) технічні заходи, що вимагають капіталовкладень:

- ріст виробітку (крім впровадження потокової організації виробництва);

- ощадлива витрата матеріалів;

2)організаційні заходи, що не вимагають капіталовкладень, але значно складні в організації впровадження і використання:

- підвищення виробітку машин та устаткування;

- скорочення відстаней перевезення.

Абсолютні величини капіталовкладень DКi (кол.9) по заходах – див. завдання Додатку Е.

Відносні величини (кол.10) – абсолютні величини капіталовкладень у розрахунку на 1 місяць: 64/4,02 = 15,9 тис. грн.;

30/3 = 10 тис. грн.;

22/5 = 4,4 тис. грн.;

12/4 = 3 тис. грн.;

180/4 = 45 тис. грн.

9. Питомий (на місяць) інтегральний економічний ефект (кол.11) розраховується за формулою (3.4):

10. Індекс приорітету (кол.12) по виконанню організаційно-технічних заходів встановлюється за величиною питомого економічного ефекту (кол.11).

ВИСНОВКИ

У стислій формі підводяться підсумки з теоретичної та практичної частин курсової роботи:

заходи, що забезпечують зріст виробітку, реалізуються згідно індексів пріоритету в кол.6;

заходи, що забезпечують зниження собівартості, реалізуються згідно індексів пріоритету в кол.12.

Додаток А

Вихідна інформація по варіантах

Коефіцієнти

Значення

Соціальні нарахування Ксс

0,375

Норма прибутку Енс

0,30

Податок на додану вартість КПДВ

0,20

Податок на прибуток КПП

0,25

Норма ефективності Ен

0,15

Матеріальні витрати КМВ

0,70

вар

Спискова чисельність робітників

Рсп., чол.

Основні фонди

Фоф., грн.

Оборотні фонди

Фоб., грн.

Питомі витрати

на один. продукції

СN, грн./од.

Реалізація продукції

Nод., штук

Коеф.

капіта-

ловкла-день

Ккв

до 10 числа

з 11 числа

поч.

місяця

кін.

місяця

поч.

місяця

кін.

місяця

СNфзп

СNмтв

за місяць

0.

103

110

10010

10122

3327

3352

0,211

0,865

1000

0,22

1.

114

122

11111

11235

3693

3721

0,224

0,96

1061

0,24

2.

115

123

11211

11337

3726

3754

0,226

0,969

1072

0,25

3.

116

124

11311

11438

3760

3788

0,229

0,977

1083

0,25

4.

117

125

11411

11539

3793

3821

0,231

0,986

1094

0,25

5.

118

127

11512

11640

3826

3855

0,233

0,995

1105

0,25

6.

119

128

11612

11742

3859

3888

0,235

1,003

1116

0,26

7.

121

129

11712

11843

3893

3922

0,238

1,012

1127

0,26

8.

122

130

11812

11944

3926

3955

0,240

1,021

1138

0,26

9.

123

131

11912

12045

3959

3989

0,242

1,029

1149

0,26

10.

124

132

12012

12146

3992

4022

0,245

1,038

1160

0,26

11.

125

133

12112

12248

4026

4056

0,247

1,047

1171

0,27

12.

126

134

12212

12349

4059

4089

0,249

1,055

1182

0,27

13.

127

135

12312

12450

4092

4123

0,252

1,064

1193

0,27

14.

128

136

12412

12551

4125

4156

0,254

1,073

1204

0,27

15.

129

138

12513

12653

4159

4190

0,256

1,081

1215

0,28

16.

130

139

12613

12754

4192

4224

0,259

1,09

1226

0,28

17.

131

140

12713

12855

4225

4257

0,261

1,099

1237

0,28

18.

132

141

12813

12956

4259

4291

0,263

1,107

1248

0,28

19.

133

142

12913

13057

4292

4324

0,266

1,116

1259

0,28

20.

134

143

13013

13159

4325

4358

0,268

1,125

1270

0,29

21.

135

144

13113

13260

4358

4391

0,270

1,133

1281

0,29

22.

136

145

13213

13361

4392

4425

0,273

1,142

1292

0,29

23.

137

146

13313

13462

4425

4458

0,275

1,15

1303

0,29

24.

138

147

13413

13563

4458

4492

0,277

1,159

1314

0,29

25.

139

149

13514

13665

4491

4525

0,280

1,168

1325

0,3

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці
Предметом дослідження є система мотивації персоналу на підприємстві ТОВ СРЗ. "Мотивація персоналу" є багатофункціональною інформаційною системою, що забезпечує сучасний рівень організації м ...

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку
Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдія ...

Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг
У сучасних умовах господарювання зростає роль інноваційного розвитку. Опора на інновації є тим єдино можливим шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток підприємств. У зв’язку з цим особ ...

Розділи