Розрахунок впливу факторів росту продуктивності праці та економії трудових витрат на результати операційної системи

А. Підвищення рівня індустріалізації операцій

Таблиця 3.2 – Вихідна інформація

Базисний період Vб

(без використання методів індустріалізації)

Плановий період Vп

(використовуються індустріальні методи)

Обсяг виробництва на 1 млн. грн.

850 т.

960 т.

Розрахунки показують, що збільшення обсягу операцій на 1 т за рахунок індустріалізації забезпечує зниження трудомісткості в середньому на 3 чол-дн.

Відомо (див. Додатку Е) наступні показники:

ВРб = 11 тис. грн./чол.-рік. – базисний виробіток 1-го працівника;

Тпл.п = 230 днів – тривалість планового періоду (року) у робочих днях;

Вп = 1,5 млн. грн. – річний обсяг реалізації планового періоду;

Вб = 1,32 млн. грн. - річний обсяг реалізації базисного періоду.

Розрахунок:

1. Економія трудових витрат на 1 млн. грн. реалізації:

- у робочому часі:

DТВп =(Vп – Vб )*3 = (960 – 850) * 3 = 330 чол.-дн./млн. грн.

- у кількості працівників:

DРВп = DТВп / Тпл.п = 330/230 = 1,43 чол./млн. грн.

2. Середнеоблікова чисельність працівників у плановому періоді на 1 млн. грн. реалізації:

Рсс пл= Вп/ВРб = 1500 000/11 000 = 136 чол.

3. Економія трудових витрат у плановому періоді в % до середньоблікової чисельності працівників, розрахованої за базисним виробітком:

Dbt = DРВп /Рcc пл* 100% = 1,43/36*100 = 1,05 %.

4. Приріст продуктивності праці (див. формулу 3.2):

Dbvt = 1,05*100/(100-1,05) = 1,06 %.

5. Зниження накладних витрат на 1 млн. грн.:

Згідно існуючих досліджень економія кожного чоловіко-дня забезпечує економію накладних витрат у середньому в розмірі 0,6 грн.

DСВнв = 0,6*DТВп = 0,6*330 = 198 грн./млн. грн.

6. Основні показники економії в розрахунку на плановий обсяг реалізації від операційної діяльності:

- у робочому часі:

DТп = Вп * DТВп = 1,5 * 330 = 495 чол.-дн.

- у кількості працівників:

DРп = Вп * DРВп = 1,5 * 1,43 = 2,15 чол.

- в накладних витратах:

DСнв = Вп * DСВнв = 1,5 * 198 = 297 грн.

Б. Підвищення рівня механізації трудомістких операцій

Розглядаються перевантажувальні роботи (ПРР).

Таблиця 3.3 - Вихідна інформація

Операції

Базисний період

Плановий період

Обсяг ПРР, тони

-

8200

У тому числі механізовані ПРР, %

65%

70%

ПРР вручну, %

35%

30%

Змінний виробіток, т/зм. :

- механізовані ПРР

50

52

- ПРР, виконувані вручну

3,6

3,6

Таблиця 3.4 – Розрахунок загальних параметрів трудомісткості

Параметри розрахунку

Умови

базисні

планові

1. Обсяг виконаних робіт, тони:

- механізовані

- ПРР, виконані вручну

8200*0,65=5330

8200*0,35=2870

8200*0,7=5740

8200*0,3=2460

2. Трудомісткість робіт, чол.-дн.:

- механізовані

- ПРР, виконані вручну

5330/50=107

2870/3,6=797

5740/52=110

2460/3,6=683

Всього:

107+797=904

110+683 = 793

3. Економія трудових витрат на 1 млн. грн. реалізації, чол.-дн.

904-793=111

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Мета і напрямки класифікація витрат
В управлінському обліку інформація про витрати систематизується для: об’єктивного визначення фінансових результатів; інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень; здійснен ...

Методи прийняття управлінських рішень
Діяльність будь-якого керівника пов'язана з розробкою і реалізацією рішень у рамках виконання їм посадових обов'язків у компанії. Основний принцип управління - єдиноначальність. Суть йог ...

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
Інформаційна технологія управління - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості ( ...

Розділи