Розрахунок впливу факторів росту продуктивності праці та економії трудових витрат на результати операційної системи

А. Підвищення рівня індустріалізації операцій

Таблиця 3.2 – Вихідна інформація

Базисний період Vб

(без використання методів індустріалізації)

Плановий період Vп

(використовуються індустріальні методи)

Обсяг виробництва на 1 млн. грн.

850 т.

960 т.

Розрахунки показують, що збільшення обсягу операцій на 1 т за рахунок індустріалізації забезпечує зниження трудомісткості в середньому на 3 чол-дн.

Відомо (див. Додатку Е) наступні показники:

ВРб = 11 тис. грн./чол.-рік. – базисний виробіток 1-го працівника;

Тпл.п = 230 днів – тривалість планового періоду (року) у робочих днях;

Вп = 1,5 млн. грн. – річний обсяг реалізації планового періоду;

Вб = 1,32 млн. грн. - річний обсяг реалізації базисного періоду.

Розрахунок:

1. Економія трудових витрат на 1 млн. грн. реалізації:

- у робочому часі:

DТВп =(Vп – Vб )*3 = (960 – 850) * 3 = 330 чол.-дн./млн. грн.

- у кількості працівників:

DРВп = DТВп / Тпл.п = 330/230 = 1,43 чол./млн. грн.

2. Середнеоблікова чисельність працівників у плановому періоді на 1 млн. грн. реалізації:

Рсс пл= Вп/ВРб = 1500 000/11 000 = 136 чол.

3. Економія трудових витрат у плановому періоді в % до середньоблікової чисельності працівників, розрахованої за базисним виробітком:

Dbt = DРВп /Рcc пл* 100% = 1,43/36*100 = 1,05 %.

4. Приріст продуктивності праці (див. формулу 3.2):

Dbvt = 1,05*100/(100-1,05) = 1,06 %.

5. Зниження накладних витрат на 1 млн. грн.:

Згідно існуючих досліджень економія кожного чоловіко-дня забезпечує економію накладних витрат у середньому в розмірі 0,6 грн.

DСВнв = 0,6*DТВп = 0,6*330 = 198 грн./млн. грн.

6. Основні показники економії в розрахунку на плановий обсяг реалізації від операційної діяльності:

- у робочому часі:

DТп = Вп * DТВп = 1,5 * 330 = 495 чол.-дн.

- у кількості працівників:

DРп = Вп * DРВп = 1,5 * 1,43 = 2,15 чол.

- в накладних витратах:

DСнв = Вп * DСВнв = 1,5 * 198 = 297 грн.

Б. Підвищення рівня механізації трудомістких операцій

Розглядаються перевантажувальні роботи (ПРР).

Таблиця 3.3 - Вихідна інформація

Операції

Базисний період

Плановий період

Обсяг ПРР, тони

-

8200

У тому числі механізовані ПРР, %

65%

70%

ПРР вручну, %

35%

30%

Змінний виробіток, т/зм. :

- механізовані ПРР

50

52

- ПРР, виконувані вручну

3,6

3,6

Таблиця 3.4 – Розрахунок загальних параметрів трудомісткості

Параметри розрахунку

Умови

базисні

планові

1. Обсяг виконаних робіт, тони:

- механізовані

- ПРР, виконані вручну

8200*0,65=5330

8200*0,35=2870

8200*0,7=5740

8200*0,3=2460

2. Трудомісткість робіт, чол.-дн.:

- механізовані

- ПРР, виконані вручну

5330/50=107

2870/3,6=797

5740/52=110

2460/3,6=683

Всього:

107+797=904

110+683 = 793

3. Економія трудових витрат на 1 млн. грн. реалізації, чол.-дн.

904-793=111

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Менеджмент групової (колективної) діяльності
У сучасних умовах свідома і продуктивна діяльність людей завжди має суспільний характер, люди об'єднуються певним шляхом, утворюючи групи (колективи). У соціології прийнято виділяти г ...

Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіта ...

Державна служба зайнятості як централізований орган виконавчої влади
Минуло вісімнадцять років з того часу, як у міських і районних центрах зайнятості було офіційно розпочато реєстрацію безробітних в Україні, тобто в державі почав формуватися і діяти рино ...

Розділи