Найбільші готельні ланцюги світу

Група готельних підприємств, що здійснює колективний бізнес і перебуває під безпосереднім контролем керівництва ланцюгом на підставі укладеного між туристським підприємством і компанією контракту на управління. Компанія, що вступає в управління туристським підприємством, не отримує жодних прав на саме майно підприємства, має обмежену фінансову відповідальність і має частину доходу, яка зростає із зростанням прибутку. Більшість готельних підприємств світу входять в той чи інший Л. г. Нині існує бл.100 Л. г. із загальним номерним фондом понад 2200 тис. номерів. Якщо Л. г. престижний, наприклад, Sheraton, то такий готель в місті або місцевості тільки один. Як правило, фірмові готелі великих Л. г. є в кожній столиці й кожному значному місті багатьох країн.

Дуже великі, наприклад, Best Western, дають можливість зберегти найменування готелю, але вимагають додатково вказати приналежність до ланцюга (товарний знак) і дотримувався спрощених стандартів обслуговування. Підприємства можуть входити в Л. г. як повноправні члени, як асоційовані члени, що діють на основі договору комерційної концесії (франшизи), або укладати договори на управління з однією з корпорацій. Франчайзинг товарного знаку коштує приблизно 18-20 тис. дол. США, а також додаткові щорічні платежі.

Більшість великих готельних корпорацій останнім часом почали змінювати свою стратегію, переходячи від монопродукту, яким є єдина готельна концепція в Л. г., до диверсифікації з метою задоволення потреб окремих ринкових сегментів. Утворення Л. г. дає можливість просувати на світовий туристський ринок високі стандарти обслуговування, а також сприяє підтримці готельного обслуговування туристів. Готельні корпорації допомагають поширенню і значному підвищенню рівня організації виробництва й обслуговування туристів, створенню такого, що відразу впізнається, образу-типу готельного обслуговування. З погляду на всезростаючу кількість Л. г., на їх злиття й об'єднання може виникнути враження про зниження різноманітності туристського продукту. Проте саме ця тенденція, з урахуванням того, що індустрія гостинності, як і раніше, дуже різноманітна, створює сприятливі можливості для невеликих готелів і ресторанів. Це зумовлено тим, що сучасний туристський ринок вимагає персоніфікованого обслуговування й індивідуального підходу. Туристський бізнес зацікавлений у великому розмаїтті форм і видів обслуговування, оскільки такий підхід диктується інтересом туристів до знайомства зі специфікою місць відпочинку. Багато незалежних готелів створюють консорціуми або інші форми співробітництва з метою збереження специфіки кожного готелю, а також забезпечення конкурентоспроможності. Питаннями координації функціонування на європейському туристському ринку Л. г. і асоціації! незалежних готелів займається Конфедерація національних асоціацій готелів і ресторанів у Європейському Союзі. Основні Л. г.:

"Уестін Хотелз енд Резортс" - заснований у 1930 р., керує 65 курортними готелями, майже не приймаючи участі в них своїми капіталами;

"Хайятт Хотелз" - одна з найбільших готельних корпорацій світу зі штаб-квартирою в Чикаго, шт. Іллінойс (США), що управляє 94 готелями в ЗО країнах світу (основні готельні концепції - "Гранд Хайятт Хотелз", "Хайятт Рідженсі Хотелз енд Резортс", "Парк Хайятт Хотелз", "Класик Резіденсез бай Хайятт");

"Хілтон" - один з найбільших готельних ланцюгів світу. Заснований в 1927 р. Конрадом Хіл-тоном. Корпорації підпорядковані 271 готель, загальний номерний фонд становить 97 тис.

"Холідей Іннз" - найбільший готельний ланцюг світу, створений у 1952 р.К. Уїлсоном. Провідні підприємства розміщення - мотелі, пристосовані для комфортного обслуговування автотуристів і сімейного туризму.

"Шератон" - один з найбільших готельних ланцюгів світу.

3) Accor Group

- французька компанія, готельна керуюча група, оператор мереж готелів і ресторанів. Компанія Accor Group (Аккор) веде свою діяльність відповідно до законодавства Франції, з капіталом у 659683569 євро. Зареєстрований офіс за адресою: 2 rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, France. Реєстраційний номер B 602 036 444 RCS EVRY. Група Корпоративних комунікацій та зовнішніх зв'язків знаходиться за адресою: Immeuble Odyssey, 110 avenue de France, 75013 Paris, France.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку
Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдія ...

Формування організаційної культури
Формулювання проблеми Кожне підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для здійснення якоїсь справи. Спосіб, яким здійснюється підприємницька діяльність ...

Основні принципи і типи організаційної культури
Ефективність діяльності компанії значною мірою визначається такими факторами: виробничі потужності, технології, персонал, його кваліфікація, фінансові ресурси, ноу-хау, потенціал розвитк ...

Розділи