Розробка політики компанії «People.net» у сфері якості надання послуг Інтернет зв’язку

Стандарт ІSO 9001 вимагає, щоб вище керівництво підприємства визначило Політику в області якості (як окремий документ або складову частину загальної політики). Це невеликий документ, що містить основні принципи діяльності підприємства в області якості, зобов'язання перед споживачами, напрямку подальшого удосконалювання. У ньому викладаються основні цілі і задачі діючої системи якості. Політика в області якості повинна розроблятися на основі вивчення потреб споживачів. Періодично вона переглядається й актуалізується. Всі інші документи системи якості розробляються з урахуванням положень Політики в області якості.

Весь персонал підприємства повинний розуміти основні положення Політики, знати свою роль у її реалізації.

Для того щоб конкретизувати Політику в області якості і визначити рівень її виконання, підприємство визначає свої цілі в області якості. Це повинні бути конкретні цілі (обов'язково вимірні ), досягнення яких можна перевірити. Вони визначаються як для підприємства в цілому, так і для основних процесів. Цілі описують, чого хоче досягти підприємство за допомогою системи управління якістю. Періодично вони повинні переглядатися й актуалізуватися.

Кожна загальна ціль розпадається на меті для окремих процесів. Для кожної цілі розробляються плани і заходи щодо її досягнення.

Рівень досягнення цілей періодично повинний аналізуватися. Якщо ціль не була досягнута, визначаються причини цього і вживаються заходи щодо їх усунення. Таким чином, аналіз того, наскільки добре виконується визначений процес, повинний проводитися на підставі конкретної об'єктивної інформації (рівень досягнення цілей).

Головною метою «People.net» у сфері якості щодо надання телекомунікаційних послуг повинно стати постійне задоволення зростаючих потреб споживачів.

Основні задачі, що стоять перед компанією:

¯ поліпшити діяльність товариства за рахунок впорядкування і оптимізації процесів;

¯ продемонструвати споживачу, що «People.net» може стабіл ьно надавати послуги заданого рівня якості, тобто задовольняти всі його вимоги.

Реалізація зазначених цілей дозволить компанії:

¯ покращити рівень обслуговування споживачів;

¯ підвищити конкурентоспроможність;

¯ поліпшити організацію управління підприємством, зробити її більш прозорою;

¯ підвищити ефективність виробництва;

¯ забезпечити рентабельність і підвищити прибутки товариства;

¯ прискорити вирішення процедурних проблем;

¯ покращити партнерські стосунки;

¯ посилити позитивний імідж компанії.

Виконання вказаних вище задач буде досягнуто за рахунок:

¯ постійного аналізу своєї діяльності в порівнянні з діяльністю конкурентів по задоволенню споживачів;

¯ постійного впровадження нових технологій, на базі можливостей сучасного технологічного устаткування;

¯ придбання матеріалів високої якості шляхом проведення гнучкої системи вибору постачальників та роботи з ними;

¯ підвищення професійного рівня фахівців;

¯ ефективної системи мотивації активності і якості праці персоналу, обліку та аналізу будь-яких пропозицій працівників та їх реалізація;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. При цьому анал ...

Особливості проведення реінжинірингу
Двісті років тому Адам Сміт зробив видатне відкриття: індустріальне виробництво повинне бути розбите на прості і самі базові операції. Він показав, що розподіл праці сприяє зростанню пр ...

Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації
Як багато побутує крилатих фраз про працю, скільки народної мудрості їй присвячено! Проте гідна праця передбачає і відповідну винагороду, яка просто потрібна людині для того, щоб знову не опинитися у ...

Розділи