Аналіз якості послуг Інтернет зв’язку компанії «People.net»

Робота з впровадження систем управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 у ЗАТ "Телесистеми України" розпочалася в 2001 році. На першому етапі було впроваджено систему управління якістю для основних послуг Інтернет - зв’язку. У червні 2003 року Орган сертифікації систем якості "ПРИРОСТ" перевірив і оцінив цю систему та підтвердив її відповідність МС ISO 9001:2000 і ДСТУ ISO 9001:2001. За результатами перевірки було отримано два сертифікати відповідності вказаним стандартам: міжнародний - ПРИРОСТ № (№ QSP-0035/03) і національний - УКРСЕПРО (№ UA2.034.75).

За ініціативою керівництва компанії «People.net» було впроваджено системи управління якістю, де був врахований попередній досвід. В «People.net» система управління якістю охоплює надання послуг Інтернет, мобільного зв’язку та передавання даних. У ТМ «People.net» - система управління якістю організована стосовно організації управління телекомунікаційними послугами, що здійснює управління компанією.

Система управління якістю «People.net» була сертифікована і отримано два сертифікати: український - УкрСЕПРО (№ UA2.034.1381) та міжнародний ПРИРОСТ (№ QSP-0076/05).

Розробка і впровадження цих систем здійснювалась за допомогою консалтингової фірми ДП "Центр систем якості "ПРИРІСТ-СИСТЕМА-2" ТОВ "Компанія професіоналів з якості "СИСТЕМИ".

Інструментом підтвердження функціонування системи управління якістю та дії сертифікатів є наглядовий аудит, який щорічно здійснюється органом по сертифікації. Так, в червні 2005 року проведено перший наглядовий аудит в компанії та підтверджено дію міжнародного і українського сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001).

Реалізація потенційних можливостей системи управління якістю залежить не тільки від виконання всіх вимог стандарту, але і від кваліфікації, творчих здібностей, професійних знань і досвіду всього персоналу. Для успішного впровадження та функціонування системи, яка б дійсно дозволяла задовольняти вимоги споживачів, колективу необхідно змінити ставлення до питань управління якістю. І на це потрібний певний час. У планах ЗАТ «Телесистеми України» - впровадити єдину систему управління якістю товариства з урахуванням вже здобутого досвіду.

Так, рухаючись крок за кроком, ми сприяємо зближенню з клієнтом, бо основною зацікавленою стороною міжнародного стандарту ISO 9001:2000 є споживач. На практиці це означає, що всі процеси товариства повинні будуватися з урахуванням вимог споживача, а діяльність спрямована на максимальне задоволення постійно зростаючих його потреб."

Якість доступу до Інтернету визначається двома показниками: простотою підключення та швидкістю передачі інформації. Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLEnet, — найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій. Швидкість передачі даних в 3G наближається до можливостей виділеної лінії. Пікова швидкість – 3, 1 Мбіт/сек, що допоможе відчути значення слів «Інтернет літає».

Стандарт 3G відкриває людям унікальні можливості. Для тих, хто користується зв’язком нового покоління, стають реальністю такі послуги як:

¯ Мобільне телебачення

¯ Відео та музика

¯ Бачити далеко

¯ Екологічність

¯ Конфіденційність.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг товариство приділяє постійну увагу вдосконаленню механізмів продажу послуг. Основні зусилля сконцентровані на високодохiдних категоріях споживачів – бізнес-абонентах. З цією метою створено організаційну вертикаль продажу послуг корпоративним та бізнес-споживачам. Забезпечено комплектацію підрозділів з продажу послуг в Апараті управління та філіях товариства висококваліфікованими фахівцями.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідн ...

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити факт ...

Система управління персоналом
Метою написання даної контрольної роботи є теоретичне та практичне опрацювання положень щодо основ управління персоналом організації, формування й розвитку персоналу та оцінки персоналу і практичне. С ...

Розділи