Основні техніко-економічні показники діяльності компанії «People.net»

За 2007 рік ТОВ «Телесистеми України» надано послуг зв’язку на 8 008 млн. гривень, що на 250 млн. грн. більше, ніж передбачено планом. Темп приросту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 1,7% (рис. 2.2).

Результати діяльності за 2007 рік

Рис. 2.2. Доходи від наданих послуг

Середньомісячна доходність з одного основного клієнта становила 53,8 грн., що на 50 коп. більше 2006 року, за рахунок введення в дію нових тарифів.

На послуги, надані юридичним особам, припадало 50,9% зазначеної суми, 49,1% – послуги, надані населенню, у розрахунку на одного мешканця обсяг послуг в рік склав 89 грн.

В останні роки віддається перевага роботі з бізнес-абонентами. Питома вага доходів від цієї категорії споживачів досягла 3,6% проти 2,9% в 2006 році. Приріст доходів склав 30,3%.

Компанія продовжувала надавати пріоритет розвитку нових послуг, таких як зв'язок PEOPLEnet, доходи від яких порівняно з 2006 роком збільшились у 1,4 рази і становили 424 млн. грн. Їх частка у загальній сумі доходів зросла до 5,3% проти 3,8% в аналогічному періоді минулого року. Середньомісячна доходність від нових послуг з урахуванням плати за Інтернет-з’єднання у розрахунку на один основний Інтернет пристрій (модем, мобільний телефон) складала 3,43 грн. проти 2,47 грн. в аналогічному періоді минулого року.

Чистий прибуток товариства за 2007 рік склав 267 млн. грн., рентабельність від продажу послуг – 3,9%. До бюджету та позабюджетних фондів сплачено 2 001 млн. грн., що на 19,4% більше аналогічного періоду минулого року.

Станом на 01.01.2008 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 1,1 млрд. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги – 882 млн. грн., що на 102 млн. грн. менше по відношенню до початку року, в тому числі заборгованість бюджетних установ зменшилась на 47,5 млн.грн. і склала 138,7 млн. грн., питома вага заборгованості по цій категорії абонентів в загальній сумі заборгованості становить – 15,7%, при питомій вазі доходів 7,6% (рис. 2.3).

Результати діяльності за 2007 рік

Рис. 2.3 Дебіторська заборгованість

Освоєно капітальних інвестицій в обсязі 2 071 млн. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 1 917 млн. грн., а саме 3 987 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, майже 446 тис. номерів телефонної ємності.

Зв'язок PEOPLEnet — це можливість зазирнути в майбутнє всім людям, які використовують інновації для покращення якості свого життя і бізнесу. Вперше в нашій країні мережа PEOPLEnet створила комплексне рішення, поєднавши високоякісний мобільний зв'язок і високошвидкісний мобільний Інтернет. Швидкість передачі даних до 2,4 Мбіт/с дозволяє людям бути в курсі новин і переглядати відео онлайн — будь-коли та будь-де.

Мережа PEOPLEnet щомиті розвивається, задовольняючи стрімко зростаючі потреби людей. Вже в 2007 році послугами мобільного зв’язку і мобільного високошвидкісного Інтернету від PEOPLEnet мали можливість скористатися мешканці найбільших міст України та Автономної Республіки Крим.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Мотивація трудової діяльності персоналу
В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації праці набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей за ...

Удосконалення управління персоналом організації
  Досвід розвитку малого і середнього бізнесу, як в Росії, так і за кордоном, показав, що ефективність системи людських взаємин в процесі праці є могутнім резервом підвищення продуктивності і ...

Удосконалення кадрової роботи на ВАТ Луцький автомобільний завод
Запроваджувані в теперішній час в формах і методах управління, організаційних структурах, спрямованих на стимулювання підприємливості і розвиток ринкових відносин підприємств часто є не ...

Розділи