Розробка механізму започаткування нових видів страхових послуг. Прийняття управлінських рішень

Рис.4. Механізм започаткування нового виду страхових послуг - страхування фінансових ризиків

1етап. ВИНЕКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІНЕШШЯ

1.1. Започаткування нового страхового продукту – страхування фінансових ризиків

1.2. Призведе до збільшення кількості клієнтів, а отже, зростання прибутку.

1.3. Інформація повинна бути своєчасною, об'єктивною, економічною, достовірною, повною.

2 етап. ЗБІР І ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Збором інформації займається спеціально створена група працівників, діяльністю якої керує заступник директора з розвитку.

2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог до інформації проводиться оцінювання зібраних даних, виявлено що отримання ліцензії на страхування фінансових ризиків позитивно вплине на діяльність ТзДВ «Auto-insuranse».

2.3. Рішення повинне бути раціональним, ефективним, найбільш економічним, прийнятим протягом місяця, реальним щодо виконання.

3 етап. ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ

3.1. Отримання ліцензії на страхування фінансових ризиків

3.2. Оцінювання альтернатив: отримання ліцензії призведе до збільшення частки ринку.

4 етап. ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ

4.1. Надсилання заявки та документів до Держфінпослуг.

4.2. Спеціально створена група формалізує результати проведених досліджень.

5 етап. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

5.1. Проект обговорюється генеральним директором, заступниками з розвитку та фінансів.

5.2. Після обговорення усіх переваг і недоліків цього рішення генеральний директор схвалює проект з окремими змінами та доповненнями.

5.3. Генеральний директор видає наказ про реалізацію проекту.

6 етап. РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Відділ маркетингових дослідженьта інноваційних розробок відсилає заявку та документи в Держфінпослуг.

6.2. Заступники з розвитку та фінансів звітують перед генеральним директором про апочаткування нового страхового продукту – страхування фінансових ризиків, вплив на фінансові результати діяльності.

Формування комунікації страхової компанії

Таблиця 10

Комунікації в НАСК "Оранта"

Етапи реалізації страхових послуг

Приклади комунікацій під час реалізації страхової послуги

Документи, що застосовуються на даному етапі реалізації страхової послуги

Аквізиція

Шляхом реалізації рекламної кампанії НАСК "Оранта" інформує споживачів про нові види послуг, переваги підприємства, пропозиції, умови, тощо.

Рекламна кампанія реалізується на засадах укладеного договору між НАСК "Оранта" та рекламною агенцією, затвердженого кошторису та графіку проведення рекламної кампанії.

Супровід договору страхування

Відділ маркетингу повідомляє про несправність принтерів, та необхідність закупівлі нових.

Оформляється у вигляді замовлення.

Страхове відшкодування

Директор видав розпорядження заступнику з продажу ретельно ознайомитись із договором на надання нових банківських послуг.

Заступник з продажу, виконуючи розпорядження директора, користується договором та допоміжними нормативно-правовими актами.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Розвиток менеджменту в Україні спочатку і до сьогодення
Менеджмент - це сукупність функцій, спрямованих на ефективне та результативне використання ресурсів для досягнення певних організаційних цілей. Під ефективністю розуміють розсудливе й ек ...

Прес-служба Кабінету Міністрів України
Аналізуючи досвід роботи журналістів і ЗМІ з прес-службами, можна помітити проблеми в інформаційній взаємодії. На жаль, далеко не всі прес-служби розуміють всю відповідальність, здійсню ...

Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
Розвиток і становлення методів керування операційних систем, своєчасне їх удосконалення є необхідною умовою подальшого технологічного і організаційного економіки України. У зв’язку з цим потрібн ...

Розділи