Формування методів управління страховою діяльністю

Таблиця 9

Особливості застосування методів управління страховою діяльністю НАСК "Оранта"

Види методів управління

Приклади використання методів управління у НАСК "Оранта"

Процес формування методів у НАСК "Оранта"

Економічні

Економічні плани

Сформований фінансовими службами підприємства бюджет організації, який визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.

Матеріальні стимули

Розміри заробітної плати, надання премій, надбавок, доплат, компенсаційних виплат. Стимулює працівників якісно виконувати свої функціональні обов'язки, виявляти ініціативу тощо.

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністтю, а саме, на етапі мотивування.

Технологічні методи

Технологічні документи

Зміст інструкцій щодо щоденного огляду офісного обладнання та систем охорони перед початком робочого дня передбачає здійснення певного переліку процедур визначення технічного стану офісної техніки

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства", а саме, на етапі планування.

Конструкторські документи

Ремонтники при здійсненні ремонтних робіт використовують конструкторські схеми офісної техніки.

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства", а саме, на етапі планування.

Соціально-психологічні

Соціальні плани

Сформований план покращання умов праці основних робітників фірми передбачає установлення системи кондиціонування, пилозбору та захисту від шуму і вібрацій.

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.

Моральні стимули

Винесення подяки та нагородження почесними грамотами працівників, які сумлінно та самовіддано працюють на підприємстві

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі мотивування.

Методи формування колективів та соціально-психологічного клімату у колективі.

Підбір працівників, які працюють з клієнтами відповідно до вимог законодавства (вік понад 21 рік, досвід робота понад 1 рік з висновком компетентної комісії щодо їх умінь, наявність офіційно дійсного посвідчення про професійну придатність) до 40 років.

Формуються у результаті

реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі організування.

Адміністративні

Організаційні методи

Норми витрат канцелярських та інших матеріалів підприємства визначають обсяги формування запасів та їх розподілу.

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.

Розпорядчі методи

Наказ директора на створення та укомплектування кадрами маркетингового відділу.

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління кадрами", а саме, на етапі організування.

Дисциплінарні методи

Директор виніс догану відділу з продажу за невчасне повідомлення клієнтів щодо змін у графіку роботи.

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, насталі організування.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг
У сучасних умовах господарювання зростає роль інноваційного розвитку. Опора на інновації є тим єдино можливим шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток підприємств. У зв’язку з цим особ ...

Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
Україна знаходиться на шляху інтеграції у світовий економічний простір. Ряд провідних економістів визнають, що не розв’язавши завдань оптимізації усієї системи міжнародної економічної д ...

Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП Промен)
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності су ...

Розділи