Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації

Контроль за ходом виробництва має на меті виявлення відхилень від встановлених планових завдань і календарних графіків виробництва, неполадок у роботі різних підрозділів і служб підприємства. Контроль повинен бути, по-перше, оперативним, по-друге, - безперервним у всіх ланках основного виробничого процесу, починаючи від надходження в цехи сировини, матеріалів, кінчаючи здачею готової продукції на склади.

Склад і зміст робіт з контролю, періодичність його виконання розрізняються залежно від типів виробництва:

у одиничному виробництві об'єктами контролю є графіки оперативної підготовки виробництва і терміни виконання найважливіших робіт за окремими замовленнями. Стан заділів контролюється для комплектів на замовлення, підготовка виробництва - за особливо важливими позиціями;

у серійному виробництві контролюється номенклатура, кількість і терміни випуску складальних одиниць, провідних деталей, стан складських заділів заготівок, деталей, ступінь комплектної забезпеченості складальних робіт. Контроль виконання планових завдань виконується позмінно, за календарними планами випуску деталей, за замовленням в цілому. Заділи контролюються в розрізі деталей і в групових комплектах;

у масовому виробництві контролюються такт роботи потокових ліній і заділи на всіх стадіях виробничого процесу. Контроль випуску виробів проводиться за добу відповідно до такту, заділи перевіряються подетально, строго контролюються недостаючі деталі. Особливе місце в системі управління якістю продукції займає технічний контроль.

Він є системою методів, засобів і заходів, в результаті яких ідентифікується якість готової продукції, напівфабрикатів і сировини вимогам стандартів і міжцеховим нормативам, а також забезпечується вироблення високоякісної продукції відповідно до цих нормативних документів і стандартів.

Задачі технічного контролю:

· встановлення якості готової продукції;

· попередження впливу випадкових і суб'єктивних чинників на якість продукції;

· забезпечення дотримання заданого технологічного режиму.

Функції технічного контролю виконує служба технічного контролю підприємства, яка може включати:

· відділ технічного контролю;

· центральну лабораторію;

· лабораторії цехів;

· групи контролю та ін.

Служба технічного контролю підкоряється безпосередньо директору підприємства.

На підприємствах технічний контроль здійснюється за двома напрямками:

1) контроль якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

2) контроль параметрів технологічного режиму.

Класифікація технічного контролю:

· за стадіями виробництва: повинен бути профілактичним, оперативним, точним, обов'язковим;

· за частотою контролю (попередній, проміжний, остаточний);

· за формою (лабораторний, інструментальний, візуальний);

· за методами (загальний, вибірковий).


Інші статті по менеджменту

Процесні теорії мотивації
Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів у кінцевому підсумку визначається не тільки цілями, правильно визначеними плановими орієнтирами чи якісно розробленими ріше ...

Основи організаційної діяльності у виробничій сфері
На даний час дуже стрімко йде розвиток метало-пластикових вікон. Модернізація процесів їх виробництва та монтування дуже відрізняється від процесів минулих років. Якщо зазирнути в минуле, то кілька ро ...

Особливості проведення реінжинірингу
Двісті років тому Адам Сміт зробив видатне відкриття: індустріальне виробництво повинне бути розбите на прості і самі базові операції. Він показав, що розподіл праці сприяє зростанню пр ...

Розділи