Система управління якістю на підприємстві

Філософія забезпечення якості формується в циклі: планування — виконання — контроль — нормування. На його основі сформульований ряд керівних принципів, які необхідно враховувати при проектуванні і побудові системи управління якістю на будь-якому підприємстві:

· зробіть так, щоб прагнення до вдосконалення товару або послуг стало постійним. Ваша кінцева мета – бути конкурентоздатним, залишитися в бізнесі і забезпечити робочі місця. Не відступайте від досягнення твердо встановлених виробничих цілей у сфері поетапного і постійного поліпшення продукції і послуг;

· застосовуйте нову філософію якості (підприємництва), щоб добитися стабільності роботи підприємства;

· зрозумійте, що для досягнення якості немає необхідності в суцільному контролі;

· постійно удосконалюйте систему виробництва і обслуговування з метою підвищення якості і продуктивності, а також зниження витрат;

· створіть систему підготовки кадрів на робочих місцях;

· створіть систему ефективного керівництва, а не нагляду;

· використовуйте ефективні методи спілкування між людьми, виключивши страх і недовір'я;

· припиняйте практику виділення виробничих потужностей на основі жорстких нормативів;

· усувайте перешкоди, які позбавляють працівника права гордитися своєю роботою;

· ясно визначите обов'язки і відповідальність керівників всіх рівнів за постійне поліпшення якості продукції і послуг.

На основі цих принципів на Заході менеджери широко застосовують рекомендації у галузі стимулювання праці. В основному вони зводяться до наступного:

· нагороджувати перспективні рішення, а не однохвилинні;

· нагороджувати тих, хто бере на себе ризик, а не тих, хто його уникає;

· нагороджувати творчу роботу, а не підпорядкування;

· нагороджувати за результати роботи, а не за обсяг;

· нагороджувати за спрощення, а не за даремні (якщо навіть не шкідливі) ускладнення;

· нагороджувати за якість, а не за швидку роботу;

· нагороджувати тих, хто працює один з одним, а не проти один одного.

У системі управління якістю продукції на підприємстві важливе місце займає служба управління якістю. Її основні задачі:

· захист репутації фірми;

· захист споживача від дефектної продукції;

· скорочення непродуктивних робіт;

· попередження браку.

На основі цих задач найважливішими функціями служби управління якістю є:

· координація робіт з постійного підвищення якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції (стратегічний маркетинг, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НІОКР), організаційно-технологічна підготовка нового виробництва (ОТПП), виробництво, підготовка товару до функціонування, експлуатація, ремонт, утилізація товару);

· координація діяльності всіх підрозділів і служб підприємства в розробленні конкретних цілей, а також їх інформування про досягнуті результати;

· координація програм, планів та інших регламентуючих документів і активна участь у підготовці кадрів (робітників всіх спеціальностей і кваліфікацій; фахівців і менеджерів всіх рівнів).


Інші статті по менеджменту

Swot-аналіз бюджетної установи
З переходом України до ринкових відносин в її житті з’явилися нові реалії, які не можуть не впливати як на бюджетний процес, бюджетну політику, так і в цілому на бухгалтерський облік, щ ...

Управління персоналом в соціальній сфері
Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібн ...

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку
Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдія ...

Розділи