Еволюція стратегій підприємств

Теоретичні засади стратегії підприємств — суб'єктів ринкових відносин формувалися у процесі пошуку ефективних методів забезпечення їх динамічної рівноваги із конкурентним середовищем, що потребувало вивчення не лише актуальних на певний час можливостей і загроз, а й тих, що можуть заявити про себе у близькій чи віддаленій перспективі.

Стратегія підприємства — узагальнена програма діяльності (модель дій), спрямована на досягнення підприємством бажаного етапу, мети (статусу на ринку, соціально-економічних показників) завдяки ефективному розподілу, координації та використанню ресурсів.

Термін "стратегія" у первісному своєму значенні стосувався військового мистецтва і означав уміння складати загальний план військової кампанії, битви або визначати напрямок головного удару, розподіляти ресурси, розробляти схеми їх використання за можливих варіантів перебігу подій. Отже, у складних ситуаціях стратег повинен був уміти передбачити можливий розвиток процесів, подій, стан вірогідних ситуацій, оскільки будь-які значущі, масштабні події об'єктивно вимагають стратегічного підходу до управління ними. В економічній практиці стратегія постає як система правил і способів реалізації концепції розвитку підприємства. Добре продумана, правильно сформульована стратегія окреслює найраціональніший шлях, найпродуктивніші способи досягнення мети, забезпечує підприємству вибір перспективних видів діяльності, високий попит на його продукцію (послуги), вигідну, нерідко унікальну позицію на ринку.

В економічній сфері проблеми стратегії підприємств почали системно розглядати у 1911 р., коли у навчальну програму Гарвардського університету було включено курс бізнесової політики. Однак протягом наступних майже 40 років ця робота зводилася лише до формулювання правил і тлумачення термінології, які неодноразово змінювалися, уточнювалися, інтерпретувалися

Таблиця 1 Основні етапи розвитку стратегічного управління

Етапи

Роки

Особливості етапу

Сутність концепції

Передумови зміни концепції

1

Перша

половина XX ст. — 60-ті роки

Довгострокове планування Виробництва продукції, освоєння нових її видів

Нові підходи у досягненні цілей у конкурентній боротьбі

Розвиток НТП, розширення ринків, диверсифікація діяльності

2

70-ті роки XX ст.

Якісний розвиток методів визначення довгострокової перспективи

Зміна сенсу стратегічного вибору

Кризові явища в міжнародній економіці, пошук нових факторів успіху, необхідність гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі

3

80-ті роки XX ст.

Використання методів адаптації до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах, організаціях

Здатність підприємства, фірми обирати поведінку, яка б забезпечувала досягнення перспективної цілі

Проблема післякризового виживання і розвитку в умовах посилення конкуренції

4

Кінець 90-х років XXст. — початок XXI ст.

Концепція стратегічного підприємництва

Розвиток стратегії підприємства як можливості досягнення тактичних завдань підприємства

Глобалізація, формування транснаціональних корпорацій, посилення загрози поглинання підприємств конкурентами

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Принципи управління персоналом
Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втрато ...

Організаційний розвиток підприємств
Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та динамічності соціально-економічного середовища. Становлення «електронно-прозорого» світового ринку (з миттєвим ...

Діяльність компанії Макдональдз в Україні та у світі
Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, яка істотно впливає не лише на економічне життя, але й має політичні (внутрішні та міжнарод ...

Розділи