Юридичні аспекти майбутньої діяльності

Правова форма здійснення підприємницької діяльності — приватне підприємство. Як відзначалося раніше, підприємство створюється на базі функціонуючого приватного підприємства. Приватне підприємства створено 30 серпня 2008 р., зареєстровано у виконкомі м. Хароква, внесено до державного реєстру підприємств код № 11111111. Власником підприємства є громадянин України.

Приватний підприємець є платником єдиного податку — 10% від обороту.

Початковий баланс і стартові витрати представлені в табл. 4.

Для організації виробничого процесу підприємству необхідно інвестиційних ресурсів на загальну суму 40 тис. грн. До розміру позикових коштів включені витрати на закупівлю необхідного технологічного устаткування на суму 15 000 грн, меблів та офісного обладнання на суму 5,5 тис. грн, а також покупку транспортного засобу на 19,5 тис. грн. Дані кошти витрачаються на основні виробничі фонди, на які відповідно до «Закону про оподаткування прибутку підприємств» нараховується амортизація в розмірі 15% на рік.

Оборотні кошти підприємство формує за рахунок власних джерел.

Виробничі запаси сировини й компонентів розраховані на норму запасу 5 днів. Грошові кошти та інші активи будуть витрачатися відповідно до потреб організації виробничо-збутової діяльності підприємства.

Для створення цеху з випікання здобних виробів узяті в оренду виробничі площі 324.4 м2 згідно договору оренди від 3.10.2002 р.


Інші статті по менеджменту

Cистема управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ Харків'янка
Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки і підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств найважливішим завданням стає управлі ...

Сучасне розуміння держави як соціального партнера
В XXI ст. саме права і свободи людини, в тому числі її економічні права і свободи, посядуть пріоритетне місце в системі ціннісних орієнтацій громадянського суспільства. Це обумовлено прі ...

Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП Біатрон-3
Актуальність обраної теми пояснюється тим, що вивчення логістичної системи розподілу та її практичне застосування на підприємстві значно підвищує ефективність діяльності останнього, що в ...

Розділи