Українська модель менеджменту

На жаль, радянська суспільна (у першу чергу, економічна) наука пройшла повз це відкриття, обґрунтовуючи соціалістичний спосіб виробництва, дійсно, “на либонь”, так і не заглибившись в природу праці як головного фактора багатства. Тим самим схоластичність і догматичність вітчизняної суспільної науки знайшли могутнє підтвердження саме в ігноруванні вчення про двоїсту природу праці та формуванні на цій основі механізму організації доцільної трудової діяльності персоналу на соціальних об’єктах. Планова система господарювання за радянського соціалізму не зуміла конкретну працю працівників органів влади зробити корисною, а абстрактну працю – раціональною, так само, як і на величезній більшості підприємств економічного базису країни. У контексті викладеного ринкова економіка в межах розвиненої конкуренції сприяє тому, щоб ситуація змінилася на краще.

Особливості організаційної культури в українських компаніях:

велика залежність специфіки організаційної культури від вищого керівництва;

повільне впровадження корпоративної культури управління;

низький рівень колективізму, небажання обговорювати і спільно вирішувати управлінські задачі;

повільний темп впровадження і використання нових технологій в управлінні та виробництві;

значний розрив влади між керівниками та підлеглими. Менеджери зверхньо ставляться до працівників, не цікавляться їх умовами праці, а також не розглядають персонал як найцінніший ресурс;

низький ступінь орієнтації менеджерів і персоналу на довгострокову перспективу;

низький рівень вияву ініціативності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 


Інші статті по менеджменту

Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції   ...

Прийняття рішень в умовах ризику
У обстановці, коли переважаюча більшість малих, середніх і навіть крупних компаній не просто випробовує тимчасові утруднення, але давно і постійно знаходиться на самому краю пропасти, зв ...

Оцінка стану менеджменту в організації
Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива с ...

Розділи