Вдосконалення організації праці

Для аналізу використання змінного робочого часу проводиться обробка хронографії робочого дня механізатора на посіві кукурудзи. Робиться це таким чином. Визначається тривалість кожної операції, прийому. Потім робиться угрупування елементів робочого часу за однойменними витратами. Для цього операції і прийоми шифрують, тобто привласнюють кожній операції відповідний код і підсумовується час операцій з однаковими кодами.

На закінчення визначають питому вагу кожного виду витрат у відсотках по відношенню до всього часу зміни.

Подальший аналіз змінного робочого часу здійснюється на основі розрахунку коефіцієнтів:

1). Коефіцієнт тривалості робочого дня (зміни)

До р.д.=Тсмф / Тсм; До р.д. = 604,73/480=1,3

де Тсмф - фактична тривалість зміни, а Тсм - встановлена тривалість.

Даний показник говорить про те, що фактична тривалість зміни перевищує нормативну в 1,3 разу.

2). Коефіцієнт корисних витрат

До п.в. = Тп / Тсмф = (Тсмф – tпрост - Тотлф + Тотл) / Тсмф

До п.в. = (604,73-0-21,83+30) / 604,73 = 1,01

де Тпф- загальна тривалість корисно витраченого робочого часу, мін

tпрост - сумарний час всіх простоїв, мін

Тотлф і Тотл - відповідно фактичний і нормативний час на відпочинок і особисті потреби.

Коефіцієнт перевищив 1 оскільки не було простоїв, а так само унаслідок неповного використання працівником нормативного часу на відпочинок.

3). Коефіцієнт завантаженості виконавця

До з.і. = До р.д * До п.в. = Тпф / Тсм; До з.і. = 1,3*1,01 = 1,31

Кз.і. говорить про те, що завантаженість вища за норму.

4). Коефіцієнт резервного часу

До р.в. = ( Тсм-Тпф) / Тсм; До р.в. = ( 480-612,90) / 480 = -0,27

Негативний коефіцієнт говорить про те, що резерву часу немає. Більш того, працівник використовував частину свого часу.

На основі витрат робочого часу і фактичного вироблення розраховуємо нормативи робочого часу на виконання окремих операцій з розрахунку на 1 га.

Для розрахунку покращуваного часу 1 випадку необхідно розрахувати коефіцієнт стійкості хроноряда по кожному виду робіт. Якщо коефіцієнт не перевищує 1.8-2.0, то такої хроноряд вважається стійким і не потребує поліпшення, якщо ж ні, то максимальне і мінімальне значення ряду опускається і коефіцієнт стійкості розраховується знову. Так відбувається до тих пір, поки коефіцієнт не увійде до межі 1,8-2,0. Тоді серед значень такого хроноряда знаходять середнє арифметичне значення, яке і буде покращуваним часом 1 випадку.

1) Коефіцієнт стійкості Тв1 (поворот)

Кущ. = Тmax / Tmin = 1,1 / 0,36 = 1,93, отже час не потребує поліпшення

2) Коефіцієнт стійкості То1 (сівба)

Кущ. = 8,32/7,16 = 1,17; Увр = 8, 6

3) Коефіцієнт стійкості Тв2

Кущ. = 5,34/4,28=1,24; Увр. = = 5, 21

Вдосконалення організації праці на посіві кукурудзи.

На основі витрат робочого часу і фактичного вироблення розраховуємо нормативи робочого часу на виконання окремих операцій з розрахунку на 1 га. Для цього необхідно визначити норму вироблення (фактичну) за зміну.

Розрахунок норм вироблення на посіві кукурудзи

1. Визначення робочої швидкості руху агрегату (км/г)

Vр=(Lср*n)/ (1000*Тоф)

Vр=680*51/1000*6,9=34680/6900=5,02 км/г

де РСР - середня довжина гону, м

n - кількість гонів агрегату за час спостереження

Тоф- основний час роботи за період спостереження, ч

2. Робоча ширина захоплення, м

Вр=Вк*n*R; Вр=4,2*1*1,05=4,4м

де Вк- конструктивна ширина захоплення 1 машини

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
Проблематика трансформаційних процесів вимагає наукового розв’язання сучасних економічних завдань, серед яких особливе місце належить управлінню підприємствами, в тому числі за критерієм ...

Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Одним з важливих напрямів реалізації кадрової політики й формування трудових ресурсів є державне управління вибором професії через систему заходів професійної орієнтації населення. Особл ...

Маркетинговi дослiдження фiрми
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ. Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику ...

Розділи