Організація нового бізнес – напрямку підприємства

У зв'язку з ситуацією, що склалася, в країні, ціни на дизельне паливо стрімко піднялися вгору. Вихід треба шукати у виведенні і впровадженні у виробництво високоврожайних нових олійних культур. Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, найпродуктивнішої і стабільною по врожайності олійною культурою є озимий рапс. Біодизель — це метиловий ефір, що володіє властивостями горючого матеріалу і одержуваний в результаті хімічної реакції з рослинних жирів. Основним джерелом рослинних жирів служить рапс — технічна олійна культура, яка дає врожайність в 24-26 центнерів з гектара. З тонни рапсу можна одержати близько 270 кг біодизельного палива. Для вирощування рапсу пропонується виділити частину земельної площі, а саме 30 га. Ефективність вирощування рапсу, а також розрахунки прибутку показані в таблиці (табл.3.1).

Таблиця 3.1 Розрахунок прибули при вирощуванні рапсу на площі 30 га

Врожайність рапсу, т/га

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

Оплата праці

1307

1360

1412

1465

1517

Семена

800

800

800

800

800

Амортизація

3685

3855

4026

4202

4373

Добрива

12822

16719

20616

25900

30170

Засоби захисту

15631

15631

15631

15631

15631

Пальне

5066

5304

5542

5789

6028

Інші витрати

1508

1578

1647

1718

1788

Всього витрат

40820

42247

49674

55505

60307

Собівартість, 1 т

895

745

655

610

569

Ринкова ціна, 1 т

1000

1000

1000

1000

1000

Прибуток

105

255

345

390

431

Економічний розрахунок вирощування рапсу на площі 30 га показує, що найчіткіше дотримання технологічних регламентів дозволяє формувати врожайність на рівні від 1,5 до 3,5т, при цьому собівартість 1 т насіння знижується з 895 до 569 грн., або в 1,6 разів.


Інші статті по менеджменту

Кризове явище функціонування та розвитку організації
Дати визначення наступним термінам Предмет курсу "Антикризове управління" –– проблеми та можливі і реальні фактори кризових явищ, тобто всі прояви загострення протиріч, які ...

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку
Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдія ...

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових г ...

Розділи